Wędruj z nami kochaj życie z przygodami

Strona główna » Aktualności » Aktualności Sport i Turystka » Wędruj z nami kochaj życie z przygodami

PRACOWNIA TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZA PAŁACU MŁODZIEŻY IM. ORLĄT LWOWSKICH W OLSZTYNIE  ZAPRASZA DO UDZIAŁU W RAJDACH

„Wędruj z nami kochaj życie  z przygodami”

 • 28-29.09.2012 r. -Nidzica-Muzeum Zamek- Kamień Tatarski
 • 26-27.10.2012r. -Grom- Szczytno- Muzeum Mazurskie
 • 19-20.04.2013 r.-Frombork- Katedra- Muzeum M. Kopernika
 • 15.06.2013 r. Olsztyn- Pomniki Olsztyna

 

OLSZTYN ROK SZKOLNY 2012/2013

CELE RAJDU

 • ¨ Poszerzenie wiedzy o atrakcyjnych turystycznie miejscach regionu;
 • ¨ Poznanie się i nawiązanie przyjaźni między młodzieżą zainteresowaną uprawianiem turystyki pieszej;
 • ¨ Promowanie uprawiania turystyki kwalifikowanej przez kształcenie umiejętności planowania tras turystycznych i orientowania się w terenie według mapy;
 • ¨ Rozwijanie sprawności fizycznej młodzieży i jej zamiłowania do aktywnego spędzania czasu wolnego;
 • ¨ Wymiana dotychczasowych doświadczeń związanych z uprawianiem pieszej turystyki.

ORGANIZATOR

¨ Pracownia Turystyczno – Krajoznawcza Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie

 

UCZESTNICY RAJDU

 • ¨ W rajdzie biorą udział drużyny 10- osobowe ( nie jest to wymóg) pod opieką dorosłego opiekuna;
 • ¨ Każda drużyna powinna posiadać: apteczkę, mapy, latarkę, kompas, dobry humor  i pozytywny stosunek do innych oraz wspólny akcent – wyróżnik
 •  ¨ Listę uczestników potwierdzoną przez dyrektora szkoły;
 •  ¨ Rajdy będą dwudniowe dla chętnych drużyn ( noclegi w warunkach turystycznych- podłoga w sali gimnastycznej, własny śpiwór i karimata), część punktowana rajdu odbywać się będzie drugiego dnia.

UCZESTNIKÓW RAJDU OBOWIĄZUJE PRZESTRZEGANIAE NINIEJSZEGO REGULAMINU ORAZ KARTY TURYSTY I KODEKSU UCZNIA

ZASADY PUNKTACJI I NAGRODY

 • ¨ Konkurs turystyczno–krajoznawczy będzie realizowany na punktach kontrolnych.
 • O lokalizacji punktów na trasie i w mieście drużyny będą poinformowane w dniu rozpoczęcia rajdu. W konkursie bierze udział cała drużyna. Tematyka konkursu obejmuje ogólną wiedzę turystyczną oraz topografię i ciekawostki turystyczne związane z terenem objętym przez rajd.
 • ¨ Warunkiem prawidłowej realizacji gry jest wcześniejsze przygotowanie merytoryczne zespołów na podstawie literatury i map.
 • ¨ Punkty kontrolne znajdują się w określonych regulaminem miejscach i działają w określonych godzinach. Sędziowie na punktach kontrolnych przekazują grupie kartę z pytaniami. Podczas odpowiedzi na pytania nie wolno korzystać z „pomocy naukowych”.
 • ¨ Do punktacji ogólnej wliczane są: zdobyte punkty za prawidłowe odpowiedzi podczas gry terenowej, posiadanie wspólnego akcentu oraz przejście punktowanych odcinków szlaków turystycznych.
 • ¨ Kontrole nad przebiegiem konkursów sprawuje Komisja Sędziowska powołana przez organizatora.
 • ¨ Komisja Sędziowska ma prawo naliczyć punkty karmne lub dyskwalifikować drużynę za nieprzestrzeganie regulaminu.
 • ¨ Prawo do interpretacji regulaminu konkursów przysługuje Komisji Sędziowskiej. Drużyny zachowują prawo do protestu w czasie trwania rajdu. Po zakończeniu rajdu orzeczenie Komisji Sędziowskiej jest ostateczne.
 • ¨ Nagrody: dla zwycięskiej drużyny w każdym rajdzie jest Puchar, punktacja rajdowa jest w dwóch kategoriach – szkół podstawowych i gimnazjalnych.
 • ¨ nagrodą główną- dla zwycięskiej drużyny w całym cyklu rajdów jest okazały PUCHAR i nagrody rzeczowe, który zostanie wręczony w dniu 16.06.2012 r.
 • ¨ Wszystkie drużyny otrzymują dyplomy za uczestnictwo w rajdach.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

 • ¨ Szczegółowe informacje o kolejnych imprezach będą przesłane do zainteresowanych szkół ( tych, które zgłoszą się do udziału w pierwszym rajdzie) na dwa tygodnie przed ustalonym terminem rajdu.
 • ¨ Organizator zapewnia: wklejkę do książeczek OTP, znaczek, wstępy, dobrą zabawę, fachowe przygotowanie imprezy oraz dużo nowych wiadomości.
 • ¨ Koszt uczestnictwa w rajdzie będzie podawany w szczegółowym załączniku
 • ¨ Wszystkich informacji związanych z rajdem udziela Alicja Opalińska; tel. 527 32 69
 • Pałac Młodzieży, tel. Kom. 506 321 105

PUNKTY KARNE

 • Punkty karne naliczone są przez komisję Sędziowską w przypadku:
 • ¨ Nieprzestrzegania przez drużynę regulaminu,
 • ¨ Braku map, apteczki oraz odpowiedniego ubioru turystycznego;
 • ¨ Spóźnienia się na metę;
 • ¨ Spożywania napojów gazowanych i chipsów!!!!!!!!!
 • ¨ Nieprzestrzegania Kodeksu Ucznia i Karty Turysty.

 

ZAPRASZAMY  Z TURYSTYCZNYM POZDROWIENIEM  ALICJA OPALIŃSKA

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU

Rajd 28-29.09. 2012 r.- na terenie miasta Nidzica i Wsi Tatary

HARMONOGRAM IMPREZY

 • ¨ Wyjazd drużyn w dniu 28.09.12 o godz.15:48 PKP Olsztyn- Waplewo
 • ¨ Wyjazd drużyn w dniu 29.09.12 o godz. 9:08 PKP Olsztyn – Nidzica
 • ¨ Powrót 29.09.12 o godz. 16:49
 • ¨ Wpisowe 28-29.09.2012 -30 zł członkowie PTTK, pozostali 32 zł (wstęp do muzeum, bilet PKP – Olsztyn- Waplewo-Nidzica- Olsztyn , nocleg, znaczek, puchar, dyplomy, wklejki, obsługa)
 • ¨ Wpisowe 29.09.2012 – 26 zł członkowie PTTK, pozostali 27 zł (wstęp do muzeum, bilety PKP-Olsztyn- Nidzica- Olsztyn, znaczek, puchar, dyplomy, wklejki, obsługa)
 • ¨ Cena biletu normalnego na trasie Olsztyn – Nidzica (13, 50 zł))

ROZLICZENIE CZASOWE 29.09.2012 r.

 • ¨ 9:08- 10:15 przejazd na trasie Olsztyn- Nidzica
 • ¨ 10:15- 10:45- rozpoczęcie rajdu
 • ¨ 10:45- 14:45- Gra Terenowa na terenie miasta Nidzica, spacer do Tatarskiego Kamienia (2 km)
 • ¨ 14:45- 15:15-zakończenie rajdu- wręczenie pucharów dla najlepszych drużyn

Punktacja rajdu: wspólny akcent, apteczka, gra terenowa, program artystyczny, zachowanie grupy.

15:15- 15.48-przejście na trasie zamek- Dworzec PKP

15:48- 16:48-przejazd na trasie Nidzica- Olsztyn

IMPREZA NIE JEST UBEZPIECZONA !!!!!

1.ZGŁI WPŁATA WPISOWEGO DO 26.09.2012 r.

Pałac Młodzieży ul. E. Plater 3 Olsztyn tel. 527 32 69 ( 7.00 – 19.00)

Z turystycznym pozdrowieniem

Sędzia Główny – Alicja Opalińska

(tel. kom. 506321105)

UM Olsztyn Miejsce odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit