Sekcja strzelecka

Strona główna » Nasze grupy » Sport i turystyka » Sekcja strzelecka

Sekcję prowadzi: Wiesław Mroczkowski, Wiktor Ciuś

Wiesław Mroczkowski – poniedziałek i środa

e-mail: mroczkowski.wieslaw@palac.olsztyn.eu,

e-mail: cius.wiktor@palac.olsztyn.eu

Godziny zajęć znajdziesz tutaj 

Zajęcia odbywają się na strzelnicy sportowej w Szkole Podstawowej nr 25
ul. Wańkowicza 1.
Wiek uczestników 10 – 18 lat.

Zajęcia w sekcji strzeleckiej mają na celu popularyzację strzelectwa sportowego wśród młodzieży. W czasie zajęć, zarówno chłopcy, jak i dziewczęta, uczą się strzelania z karabinu pneumatycznego KPN 30 i KPN 40 (wiatrówka) oraz z karabinu kulowego (KBKS).

Nauka umiejętności strzeleckich jest również przygotowaniem do udziału w zawodach. To pomaga uzyskać uprawnienia strzeleckie w postaci licencji i patentów.
Dobry wzrok, zdyscyplinowanie, umiejętność opanowania się, skupienia, odporność psychiczna i przede wszystkim odpowiedzialność – to najważniejsze cechy wymagane od kandydatów chętnych do uczestniczenia w treningach sekcji.
Od wstępujących do sekcji wymagana jest także ogólna sprawność fizyczna ( broń jest ciężka). Uczestnikami tych zajęć mogą być uczniowie od VI klasy aż do ukończenia studiów.
Najbardziej zaawansowani biorą udział w zawodach organizowanych przez Warmińsko – Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego, LOK, Kuratorium Oświaty:
Puchar Warmii i Mazur, Okręgowe Zawody Strzeleckie z broni pneumatycznej i sportowej, Wojewódzka Olimpiada Młodzieży w Strzelectwie Sportowym, Rejonowe i Wojewódzkie
Zawody Strzeleckie LOK, szkolne, wojewódzkie i ogólnopolskie zawody szkół ponadpodstawowych o „Srebrne Muszkiety”.
W czasie ferii zimowych sekcja jest organizatorem otwartych zawodów strzeleckich dla uczniów wszystkich typów szkół.
Zajęcia odbywają na się na krytej i w pełni zautomatyzowanej strzelnicy w Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Wańkowicza w Olsztynie.

ZAWODY Z OKAZJI 600 LECIA BITWY POD GRUNWALDEM

UM Olsztyn Miejsce  odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit