Harmonogram i zasady rekrutacji do Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie na rok szkolny 2024/2025

Strona główna » Aktualności » Harmonogram i zasady rekrutacji do Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie na rok szkolny 2024/2025

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PAŁACU MŁODZIEŻY IM. ORLĄT LWOWSKICH OLSZTYNIE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Rodzaj czynności Termin Termin postępowania uzupełniającego
Składanie przez rodziców dzieci lub pełnoletnich uczestników deklaracji przez program do rekrutacji formularzy elektronicznych i podpisanie ich elektronicznie o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach, na które dziecko/pełnoletni uczestnik zostało przyjęte. 06.05.2024 – 20.05.2024
Składanie przez kandydatów wniosku o przyjęcie na zajęcia przez program do rekrutacji formularzy elektronicznych i podpisanie ich elektronicznie 27.05.2024 – 07.06.2024 10.08.2024 – 17.08.2024
Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Pałacu Młodzieży. 12.06.2024 godz. 10.00 20.08.2024 godz. 10.00
Badanie uzdolnień kierunkowych 15.06.2024r. 21.08.2024r.
Przyjmowanie potwierdzeń woli przyjęcia do Pałacu Młodzieży.
Wprowadzanie danych do Systemu.
do 19.06.2024 godz. 14.00 do 21.08.2024 godz. 15.00
Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub liczby wolnych miejsc w Pałacu Młodzieży. 20.06.2024 godz. 10.00 22.08.2024 godz. 10.00
Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

ZASADY REKRUTACJI DO PAŁACU MŁODZIEŻY IM. ORLĄT LWOWSKICH OLSZTYNIE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

UM Olsztyn Miejsce  odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit