Regulamin XXXIII Konkursu Recytatorskiego

Strona główna » Aktualności » Aktualności Teatr i Literatura » Regulamin XXXIII Konkursu Recytatorskiego

Regulamin XXXIII Konkursu Recytatorskiego
”Spotkania z Poezją”- 2015 r.

 .

.

.

.

.

.

Organizator: Towarzystwo Kultury Teatralnej oddział w Olsztynie

 

Współorganizatorzy:

Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie

 

Cele konkursu:

  • kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego poprzez sztukę recytacji,
  • stworzenie dzieciom możliwości zaprezentowania poezji i prozy dziecięcej,
  • artystyczna konfrontacja młodych recytatorów.

 

Kryteria oceny:

Przy kwalifikowaniu recytatorów jury powinno kierować się takimi kryteriami, jak: interpretacja i estetyka mówienia, dobór repertuaru (do wieku i osobowości dziecka), ogólny wyraz artystyczny.

 

Uczniowie przygotują:

 

Szkoły podstawowe

kategoria *klasy I – III                interpretacja jednego utworu poetyckiego

kategoria *klasy IV – VI             interpretacja jednego utworu poetyckiego

 

Gimnazja

kategoria *recytacja  –  interpretacja jednego utworu  poetyckiego i jednego fragmentu prozy (proza do 3 min., całość prezentacji 5 min.)

kategoria* poezja śpiewana  –  dwa utwory poetyckie śpiewane oraz  jeden utwór poetycki recytowany (cała prezentacja nie powinna przekroczyć 7 min)

Szkoły podstawowe i gimnazja przeprowadzają eliminacje środowiskowe w dogodnym dla siebie terminie. Typują po jednej osobie z każdej kategorii *

W wypadku nieprzestrzegania regulaminu i przysłaniu więcej zgłoszeń z kategorii, organizator eliminacji rejonowych wybierze zgłoszenie pierwsze w  kolejności.

 

Zgłoszenia zwycięzców eliminacji środowiskowych (szkolnych), którzy wezmą udział eliminacjach rejonowych należy przesłać do Pałacu Młodzieży do 30 kwietnia.

 

 

Karty zgłoszeń można dostarczyć:

  • pocztą elektroniczną   dziennik.palac@wp.pl
  • faxem      89 535 03 26
  • listownie pod adresem organizatora
  • osobiście do sekretariatu w godzinach 8.00 – 19.00

 

Eliminacje rejonowe odbędą się 14 maja (szkoły podstawowe) i 15 maja ( gimnazja) o godz. 15.30 w Auli Pałacu Młodzieży w Olsztynie. Prosimy o wcześniejsze przybycie i przestrzeganie regulaminu.

Zakwalifikowani w eliminacjach rejonowych uczestnicy wezmą udział w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim, który odbędzie się 12 czerwca ( piątek) 2015 r. o godz 10.00 w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych

ul. Parkowa 1 w Olsztynie.

Informacji dotyczących eliminacji rejonowych udziela Małgorzata Najmowicz – tel 89 527 32 69 (sekretariat Pałacu Młodzieży) godz. 16.00 – 19.00

plakat

UM Olsztyn Miejsce  odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit