KONKURS – LOGO PAŁACU MŁODZIEŻY

Strona główna » Aktualności » KONKURS – LOGO PAŁACU MŁODZIEŻY

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

PAŁACU MŁODZIEŻY

       im. Orląt Lwowskich w Olsztynie

 1. Organizator: Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie, zwany dalej Pałacem Młodzieży.
 2. Cel: zaprojektowanie znaku graficznego (logo) Pałacu Młodzieży, nawiązującego do charakteru placówki, spełniającego rolę promocyjną i informacyjną.
 3. Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 18 lat i spełniają wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
 4. Wyłonione w konkursie logo będzie wykorzystane do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych itp. naszej placówki. Jednocześnie organizator informuje, iż konkurs na logo może nie zostać rozstrzygnięty w pierwszej edycji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania korekty projektu, celem przystosowania go dla potrzeb Pałacu Młodzieży.
 6. Organizator przewiduje nagrodę  o wartości 500 zł.
 7. Każdy z uczestników może przedstawić od 1 do 3 projektów. Projekt należy zapisać na płycie CD jako pliki: CDR (CorelDRAW – wersja 9.0 albo niższa), AI (Adobe Ilustrator) lub TIFF (w rozdzielczości 300 dpi), w kolorach CMYK oraz w formacie PDF i dołączyć wydruki komputerowe. Projekt może być wykonany w dowolnej technice graficznej. Projekt powinien zawierać logo/ znak graficzny oraz identyfikację graficzną i być w 3 wersjach: logo właściwe, negatyw i wersja czarno-biała.
 8. Wydruki w formacie A4 powinny zawierać:
  – znak mieszczący się w polu 15 cm x 15 cm i zmniejszoną wersję 1,5 cm x 1,5 cm
  – krótką informację o autorze projektu..
 9. Prace konkursowe, w kopertach opatrzonych imieniem i nazwiskiem autora, jego adresem, nr telefonu oraz nazwą zajęć (jeśli autor jest uczestnikiem zajęć Pałacu Młodzieży) należy złożyć w sekretariacie Pałacu w terminie do końca kwietnia 2014 roku.
 10. Komisja Konkursowa zostanie powołana przez Organizatora po upływie terminu złożenia prac.
 11. Zwycięzca konkursu przeniesie nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej.
 12. Decyzja komisji konkursowej o wyniku konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 13. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona na stronie WWW Pałacu Młodzieży do dnia 15 lutego 2014 roku.
 14. Dostarczenie pracy konkursowej jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
UM Olsztyn Miejsce odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit