”Spotkania z Poezją”- 2019 r.

Strona główna » Aktualności » Aktualności Teatr i Literatura » ”Spotkania z Poezją”- 2019 r.

Regulamin XXXVII Konkursu Recytatorskiego

 

Organizator: Towarzystwo Kultury Teatralnej oddział w Olsztynie


Współorganizatorzy:

Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie


Cele konkursu:

– kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego poprzez sztukę

recytacji,

– stworzenie dzieciom możliwości zaprezentowania poezji i prozy dziecięcej i młodzieżowej,

– artystyczna konfrontacja młodych recytatorów.


Konkurs
jest imprezą otwartą. Udział w nim mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, którzy przygotują:

– pierwsza grupa wiekowa (klasy I-III) – interpretację jednego utworu poetyckiego

– druga grupa wiekowa (klasy  IV-VI ) – interpretację jednego utworu poetyckiego

trzecia grupa wiekowa (uczniowie klas VII – VIII i III gimnazjum) – interpretację jednego utworu poetyckiego i jednego fragmentu prozy         (całość prezentacji max. 5min.).

 Kryteria oceny:

Przy kwalifikowaniu recytatorów do poszczególnych eliminacji jury (powołane przez organizatorów tych eliminacji) powinno kierować się takimi kryteriami, jak: interpretacja i estetyka mówienia, dobór repertuaru (do wieku i osobowości dziecka), ogólny wyraz artystyczny.


Konkurs odbywa się w czterech etapach:

 Etap I

Eliminacje środowiskowe organizują i przeprowadzają szkoły podstawowe i gimnazja. Spośród uczestników typują po jednej osobie z każdej kategorii wiekowej do eliminacji rejonowych

*Organizator eliminacji rejonowych może zwiększyć ilość osób zakwalifikowanych do swojego etapu.

Zgłoszenia zwycięzców I Etapu Eliminacji, którzy wezmą udział w eliminacjach rejonowych należy przesłać do Pałacu Młodzieży w Olsztynie do 10 kwietnia 2019r.

 Etap II (rejonowy- obejmujący miasto Olsztyn) odbywa się w Pałacu Młodzieży w Olsztynie.

Eliminacje rejonowe odbędą się 24 kwietnia (szkoły podstawowe kl. I-VI)

i 25 kwietnia (szkoły podstawowe kl. VII – VIII i III gimnazjum) o godz. 10.00 w Auli Pałacu Młodzieży w Olsztynie przy ul. E. Plater 3. Prosimy o wcześniejsze przybycie  i przestrzeganie regulaminu.

W etapie rejonowym zostaną wyłonieni reprezentanci Olsztyna

(1 osoba z każdej kategorii wiekowej), którzy przejdą do finału konkursu.

Etap III finał Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego, który odbędzie się

21 maja 2019 r. o godz. 10.00 w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych

Parkowa 1 w Olsztynie.

Zgłoszenia wpisane na kartę zgłoszenia – do pobrania:

Karty zgłoszenia.doc

Karty zgłoszenia.odt

Karty zgłoszenia.pdf

prosimy przesyłać na adres:

recytator@olsztyn.pl

lub listownie pod adresem organizatora:

Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich

10-562 Olsztyn   

Emilii Plater 3

z dopiskiem „Konkurs recytatorski”

Informacji dotyczących eliminacji rejonowych udziela sekretariat Pałacu Młodzieży – tel. 89 527 32 69  od poniedziałku do piątku,

w godzinach  16.00 – 19.00 oraz  Natalia Tejs tel. prywatny 607-155-951   – kontakt dla nauczycieli.

UWAGA!

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika warunków niniejszego regulaminu. Uczestnik i jego opiekun przystępując do konkursu wyrażają zgodę na rejestrowanie fotograficzne i filmowe wizerunku uczestnika do celów promocyjnych konkursu.

 

UM Olsztyn Miejsce  odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit