Radosna Niepodległa

Strona główna » Aktualności » Aktualności Śpiew » Radosna Niepodległa

 

VI POWIATOWY FESTIWAL „RADOSNA NIEPODLEGŁA”
PAŁAC MŁODZIEŻY ‘2020

ORGANIZATOR:

PAŁAC MŁODZIEŻY IM. ORLĄT LWOWSKICH W OLSZTYNIE

WSPÓŁORGANIZATOR:

RADIO OLSZTYN

CELE KONKURSU:

• Popularyzacja wśród młodzieży pieśni i piosenek patriotycznych: partyzanckich, o tematyce wojskowej i niepodległościowej (dawnych i współczesnych), mających radosny charakter
• Pogłębienie swojej świadomości patriotycznej;
• Prezentacja umiejętności wokalnych;
• Umożliwienie konfrontacji własnych umiejętności z rówieśnikami;
• Promocja młodych talentów.

TERMIN:
6.11.2020 r. – ostateczny termin przesyłania prezentacji artystycznych drogą mailową
10.11.2020 r. – finał – ogłoszenie wyników

MIEJSCE KONKURSU:
Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie
ul. Emilii Plater 3
10-562 Olsztyn

REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs internetowy przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.
2. Wykonawcy będą oceniani w 3 kategoriach:
• soliści grupa młodsza (IV-VI klasa SP),
• soliści grupa starsza (VII – VIII klasa SP oraz I klasa szkoły ponadpodstawowej),
• zespoły (IV klasa SP – I klasa szkoły ponadpodstawowej).
3. Każda placówka może zgłosić maksymalnie dwóch wykonawców. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości uczestników do jednego z danej placówki.
4. Solistów i zespoły obowiązuje repertuar polski.
5. Uczestnicy festiwalu przygotowują po jednej piosence, której czas nie może przekraczać 4,5 minuty.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia jeśli uznają, że treść piosenki jest nieadekwatna do charakteru konkursu (RADOSNA NIEPODLEGŁA). Jeżeli zgłoszenie wpłynie odpowiednio wcześnie zgłaszający zostanie poinformowany o możliwości zmiany piosenki.
7. Oceny poszczególnych wykonawców dokona jury powołane przez organizatorów.
8. Decyzja jury jest ostateczna.
9. Wykonawcy prezentują utwory z wykorzystaniem własnego akompaniamentu lub podkładu.
10. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa, a laureaci dyplomy i statuetki.
11. Zwycięzcy z kategorii soliści i 2 reprezentantów ze zwycięskiego zespołu zostaną zaproszeni do audycji Radia Olsztyn „DZIECINADA” prowadzonej przez Monikę Szczygło.
12. Karty zgłoszeń oraz nagrania z prezentacjami należy przesłać pod adres alicjasamko80@gmail.com z dopiskiem VI Powiatowy Festiwal “Radosna Niepodległa” w nieprzekraczalnym terminie do 06.11.2020 r.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania i rozpowszechniania wizerunku osób biorących udział w festiwalu.

ADRES:
Pałac Młodzieży
im. Orląt Lwowskich
ul. Emilii Plater 3
10-562 Olsztyn

Telefon: 89 527 32 69
Faks: 89 535 03 26

KOORDYNATOR FESTIWALU
Alicja Kucharzewska-Samko

509 638 870

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

KARTA ZGŁOSZEŃ

 

 

UM Olsztyn Miejsce  odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit