Przegląd Piosenki Dziecięcej „Pozytywka 2022″

Strona główna » Bez kategorii » Przegląd Piosenki Dziecięcej „Pozytywka 2022″

Przed nami kolejna edycja konkursu dla młodych wokalistów- Pozytywka. Tym razem eliminacje do konkursu odbędą się na podstawie nadesłanych nagrań, natomiast finał będzie miał miejsce 25 maja 2022 roku o godzinie 16.00 w auli Pałacu Młodzieży.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Przeglądu oraz do zgłaszania uczestników poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Regulamin Przeglądu Piosenki Dziecięcej „Pozytywka 2022”

Przegląd Piosenki Dziecięcej ma formę konkursu skierowanego do dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, placówek oświatowych Miasta Olsztyna oraz powiatu olsztyńskiego. Zachęcamy do udziału w Przeglądzie wszystkich entuzjastów dobrej piosenki i śpiewu.
Cele konkursu:
• propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci
• wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci oraz ich opiekunów
• inspiracja do prezentowania własnej twórczości
• popularyzacja śpiewu amatorskiego
• konfrontacja artystyczna wokalistów amatorów
• wyłonienie talentów wokalnych i ich promocja w mediach

Tegoroczny konkurs składa się z następujących etapów:

1. Eliminacje- w formie online – do 10.05.2022
2. Publikacja listy osób zakwalifikowanych do finału konkursu- 16.05.2022/ strona internetowa Pałacu Młodzieży
3. Konkurs finałowy- 25 maja 2022, Aula Pałacu Młodzieży, godzina 16.00

Uczestnicy:
• Przedszkolaki
• Uczniowie klas I-III szkół podstawowych
• Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

Repertuar:
Uczestnicy wykonują solo lub zespołowo piosenkę o tematyce dziecięcej. Utwór zaśpiewany jest w języku polskim, z akompaniamentem instrumentalnym, półplaybackiem lub a cappella.

Zgłoszenia:

• Uczestników konkursu zgłaszają placówki (szkoły/przedszkola/inne placówki edukacyjne/rodzice) do dnia 10.05.2022 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
• W formularzu zgłoszeniowym należy umieścić link do nagrania video prezentacji konkursowej.
• W nagraniu nie dopuszcza się możliwości montażu audio-video.
• Osoby zakwalifikowane do finału zobowiązane są przesłać podkład muzyczny konkursowej piosenki na adres: mazur.judyta@palac.olsztyn.eu do dnia 20.05.2022

Prezentacje oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych
● przedszkolaki
● uczniowie szkół podstawowych, klasy I-III
● uczniowie szkół podstawowych, klasy IV-VI

Jury bierze pod uwagę:
● dobór repertuaru
● umiejętności wokalne
● dykcję
● muzykalność
● ogólny wyraz artystyczny

Nagrody:
1. I, II i III Miejsce w każdej kategorii.
2. Nagroda Dyrektora Pałacu Młodzieży za najlepsze wykonanie zespołowe.
3. Zaproszenie do audycji Radia Olsztyn „Dziecinada” .

Jury ma prawo do innego podziału nagród, decyzje Jury są ostateczne.
Informacji na temat Przeglądu udziela: Judyta Mazur, mazur.judyta@palac.olsztyn.eu, 791-231-416. ( kontakt telefoniczny po godzinie 16.00)

 

 

Formularz zgłoszeniowy- Pozytywka 2022

 

 

 

UM Olsztyn Miejsce  odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit