Przegląd Piosenki Dziecięcej Pozytywka 2021

Strona główna » Bez kategorii » Przegląd Piosenki Dziecięcej Pozytywka 2021

Regulamin Przeglądu Piosenki Dziecięcej „Pozytywka 2021- konkurs online”

Przegląd Piosenki Dziecięcej ma formę konkursu skierowanego do dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, placówek oświatowych Miasta Olsztyna oraz powiatu olsztyńskiego. Zachęcamy do udziału w Przeglądzie wszystkich entuzjastów dobrej piosenki i śpiewu. Tegoroczny konkurs zostanie przeprowadzony w formule przesłuchań online. Jurorzy wyłonią zwycięzców na podstawie nadesłanych nagrań video. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez stronę internetową Pałacu Młodzieży.

REGULAMIN PRZEGLĄDU PIOSENKI DZIECIĘCEJ

Cele konkursu:

 • propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci
 • wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci oraz ich opiekunów,
  motywacja do działania w domu podczas przedłużającej się izolacji
 • inspiracja do prezentowania własnej twórczości
 • popularyzacja śpiewu amatorskiego
 • konfrontacja artystyczna wokalistów amatorów
 • wyłonienie talentów wokalnych i ich promocja w mediach

Zasady uczestnictwa:

Uczestników konkursu zgłaszają placówki (szkoły/przedszkola/inne placówki
edukacyjne/rodzice) do dnia 05.06.2021 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Uczestnik zgłaszany jest za wiedzą i zgoda rodziców/opiekunów prawnych.

Formularz zgłoszeniowy Pozytywka 2021

 1. Uczestnicy wykonują solo lub w zespole jedną piosenkę o tematyce dziecięcej.
 2. Piosenka musi być zaśpiewana w języku polskim.
 3. W przypadku wykonania zespołowego powstałego w okresie pracy zdalnej- dopuszczalny jest montaż klipu.
 4. W przypadku solisty- utwór musi być zaśpiewany „ na żywo”, nie jest dopuszczalna edycja audio lub video
 5. Utwór może być wykonany bez akompaniamentu, z akompaniamentem dowolnego instrumentu lub półplaybackiem.
 6. Wykonanie utworu powinno być zarejestrowane w warunkach domowych lub szkolnych w okresie ogłoszonego konkursu tj. od dnia 25.04.2021 do 5.06.2021.
 7. Na nagraniu musi być słychać śpiew dziecka i podkład-jeśli występuje. Nie bierzemy pod uwagę nagrań pochodzących z wcześniejszych występów, festiwali itp.
 8. Zgłoszenia przesłane poprzez formularz będą potwierdzone przez odbiorcę.
 9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przy minimum 25 zgłoszonych nagraniach.
 10. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu oraz wyrażeniem niezbędnych zgód zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym.

Prezentacje oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych
● przedszkolaki
● uczniowie szkół podstawowych, klasy I-III
● uczniowie szkół podstawowych, klasy IV-VI

Jury bierze pod uwagę:
● dobór repertuaru
● umiejętności wokalne
● dykcję
● muzykalność
● ogólny wyraz artystyczny

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Pałacu Młodzieży w dniu 15.06.2021r. Nagrody i dyplomy będą do odebrania od dnia 16.06.2021r w godzinach 16.00-18.00. w siedzibie Pałacu Młodzieży w Olsztynie.
Informacji na temat Przeglądu udziela: Judyta Mazur, mazur.judyta@palac.olsztyn.eu, 791-231-416.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UM Olsztyn Miejsce odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit