Przegląd Piosenki Dziecięcej Pozytywka

Strona główna » Bez kategorii » Przegląd Piosenki Dziecięcej Pozytywka

Kolejność prezentacji konkursowych- Pozytywka 2019

kolejność

Przegląd Piosenki Dziecięcej ma formę konkursu skierowanego do dzieci z przedszkoli, szkół
podstawowych, placówek oświatowych Miasta Olsztyna oraz powiatu olsztyńskiego. Zachęcamy
do udziału w Przeglądzie wszystkich entuzjastów dobrej piosenki i śpiewu. Mamy nadzieję, że
uczestnictwo dostarczy Wam wielu pozytywnych wrażeń oraz będzie inspiracją do dalszej pracy.

REGULAMIN PRZEGLĄDU PIOSENKI DZIECIĘCEJ
Cele konkursu:
● propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci
● wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci oraz ich opiekunów
● promocja młodych wykonawców biorących udział w konkursie
● rozwijanie talentów estradowych
Zasady uczestnictwa:
1. Uczestników konkursu zgłaszają placówki (szkoły/przedszkola/inne placówki
edukacyjne) do dnia 13.05.2019 poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie
www.palac.olsztyn.pl w zakładce „Aktualności”;

FORMULARZ REJESTRACYJNY

2. Wysłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przeglądu;
3. Każda z placówek może zgłosić nie więcej niż dwóch reprezentantów z danej kategorii
wiekowej ( nie dotyczy organizatora). Reprezentantem może być solista jak i zespół ( do
5 osób jednocześnie występujących na scenie)
4. Uczestnicy konkursu wykonują solo lub w zespole jedną piosenkę o tematyce dziecięcej;
5. Utwór może być wykonany bez akompaniamentu, z akompaniamentem dowolnego
instrumentu lub półplaybackiem. Podkłady do piosenek należy przesłać w formacie mp3
na adres: piotr.zielonka@wp.pl. W tytule maila proszę wpisać: „podkłady muzyczne na
POZYTYWKĘ”, a nazwa pliku mp3 (podkładu) powinna zawierać tylko: nazwisko, imię
uczestnika konkursu oraz tytuł piosenki (w takiej kolejności). Odbiór prawidłowo
przesłanych podkładów będzie potwierdzony droga mailową.
6. Uczestnicy przeglądu w czasie jego trwania przebywają pod opieką swojego nauczyciela
lub rodzica;
7. Kolejność przesłuchań będzie dostępna na stronie internetowej Pałacu Młodzieży w dniu
17.05.2019
8. Przesłuchania konkursowe dla przedszkolaków odbędą się 21 maja o godzinie 10.00,
natomiast dla uczniów szkół podstawowych ( kategoria I-III i IV-VI) 22 maja o
godzinie 10.00 w auli Pałacu Młodzieży.

Prezentacje oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych
● przedszkolaki
● uczniowie szkół podstawowych, klasy I-III
● uczniowie szkół podstawowych, klasy IV-VI
Jury bierze pod uwagę:
● dobór repertuaru
● umiejętności wokalne
● dykcję
● muzykalność
● ogólny wyraz artystyczny
Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie po przesłuchaniach w danej
kategorii.

Program Przeglądu Piosenki Dziecięcej:
21 maja 2019, aula Pałacu Młodzieży
10.00 – Przesłuchania – kategoria „ Przedszkolaki”
Ogłoszenie wyników kat. Przedszkolaki – po zakończeniu przesłuchań i obradach Jury.
22 maja 2019, aula Pałacu Młodzieży
10.00 – Przesłuchania –szkoły podstawowe, kategoria I-III i IV-VI
Ogłoszenie wyników zaraz po zakończeniu przesłuchań i obradach Jury.

Informacji na temat Przeglądu udziela: Judyta Mazur, j.mazur@palac.olsztyn.pl, 791-231-416
( po godzinie 16.00)

FORMULARZ REJESTRACYJNY

UM Olsztyn Miejsce  odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit