Przedwiosenna impreza na orientację Olsztyn 2012 – Regulamin

Strona główna » Aktualności » Aktualności Sport i Turystka » Przedwiosenna impreza na orientację Olsztyn 2012 – Regulamin

Regulamin  „Przedwiosenna impreza na orientację Olsztyn 2012”

Organizator: Pracownia Turystyczno- Krajoznawcza Pałacu Młodzieży w Olsztynie

Ranga zawodów: popularyzacyjne

Termin: 17.03.2012 r. – start / godzina zerowa/ 11.00

Wydawanie kart startowych – od 9.00 do godz.10.00

 

Przed zawodami zawodnicy pobierają oprócz kart startowych także czyste mapy do wyrysowania we własnym zakresie punktów na podstawie mapy wzorcowej.

 

Miejsce: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie (hol), ul. Parkowa

Forma zawodów: indywidualne i zespołowe „Scorelauf”– zgodnie z przepisami Polskiego Związku Orientacji Sportowej

 

OPIS SPOSOBU POTWIERDZANIA PUNKTÓW: kolejność odnajdywanych punktów  dowolna. Do odnalezienia max 15 punktów kontrolnych.

Uwaga w parku ustawione będą dodatkowe tzw punkty fałszywe.

LIMIT CZASOWY – 40 min.

Opłata startowa: 3 zł.

Kategorie indywidualne: K-12,14,16,OPEN K (kobiety)

M-12,14,16,OPEN M (mężczyźni)

Kategorie drużynowe:

Zespoły szkół podstawowych i gimnazjalnych, z podziałem na dziewczyny  i chłopcy (2-3 osobowe) oraz kategoria rodzinna.

 

Mapa: Jakubowo, skala mapy 1: 5 000.

Zgłoszenia na adres mailowy: nazwisko i imię, datę urodzenia, kategorię, zespół (szkoła), nr telefonu kontaktowego osoby zgłaszającej podać do Bogdan Lech, e-mail: boglech@o2.pl, tel. 504 981 575

Termin zgłoszeń: do 14.03.2012 r. do godz.21.00

Świadczenia: dyplomy za zajęcie 3 pierwszych miejsc w każdej kategorii.

Uwagi:

  • bezpieczeństwo
  • należy zachować ostrożność na śliskim podłożu
  • karty startowe zdać sędziom zawodów (niezależnie od wyników na trasie)

inne

start wg minut startowych

Dodatkowych informacji udziela Alicja Opalińska, e-mail: alaopalinska@wp.pl, tel. 506 321 105

Kategoria K/M12 obejmuje roczniki 2000-2001, K/M14 to roczniki 1998-1999,

K/M 16 to roczniki 1996-1997, OPEN rocznik 1995,1994, itd

14. POSTANOWIENIA RÓŻNE:

Impreza nie jest ubezpieczona!!!! Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie  i startują na własną odpowiedzialność.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z nieprzestrzegania przez zawodników przepisów bezpieczeństwa i zachowania niezgodnego z ogólnie obowiązującymi zasadami. Opiekunowie proszeni są o szczególną opiekę nad dziećmi.

Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne;

Kierownictwo ma prawo zdyskwalifikować osoby lub drużyny, łamiące powyższe ustalenia

Wskazane jest posiadanie przez zawodników zegarków i kompasów

UM Olsztyn Miejsce  odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit