PROJEKT: INNA STRONA MIASTA

Strona główna » Aktualności » PROJEKT: INNA STRONA MIASTA

Pałac Młodzieży we współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im .C. K. Norwida w Olsztynie poszerzył teren swoich działań edukacyjno – kulturalnych. Otworzyliśmy nowe pracownie artystyczne w budynku ZSO nr 4, przy ul. Turowskiego 3 oraz na Zatorzu – w siedzibie Rady Osiedla Zatorze przy ul. Jagiellońskiej 12,  w Sz. Podst. Nr 25 przy ul. Wańkowicza 1 i w LO V przy ul. Krasickiego 2 stwarzając tym samym dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnym ruchowo, możliwość nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej.

INNA STRONA MIASTA tworzy nową przestrzeń do prowadzenia edukacji artystycznej i rozwijania działalności kulturalnej.

Projekt ma na celu:

  • animowanie społecznych, edukacyjnych, kulturalnych inicjatyw w dzielnicach-sypialniach,
  • zapewnienie możliwości korzystania przez dzieci i młodzież z oferty artystycznej przygotowanej we współpracy Pałacu Młodzieży i ZSO 4 (zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne),
  • rozszerzenie oferty służącej kreatywnemu spędzaniu/zagospodarowaniu czasu wolnego, rozwój zainteresowań i zdolności dzieci i młodzieży,
  • kształtowanie zainteresowań i zdolności/zamiłowań artystycznych, rozwijanie uzdolnień, umożliwianie zajmowania się działalnością artystyczną na poziomie amatorskim,
  • wsparcie dzieci i młodzieży mającej trudności w odnalezieniu swojego miejsca
    w społeczeństwie, w tym z trudnościami edukacyjnymi i dzieci zdolnych przez pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej umiejscowionej w budynku ZSO4,
  • umożliwienie skorzystania z oferty zajęć artystycznych (plastycznych, teatralnych, muzycznych) przez dzieci i młodzież niepełnosprawną ruchowo – dostosowanie przestrzeni budynku od września br.

PLAN ZAJĘĆ

UM Olsztyn Miejsce  odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit