Program – Gitara Klasyczna

Strona główna » Program – Gitara Klasyczna

PROGRAM AUTORSKI

 • pracownia – Gitary Klasycznej trzyletni cykl nauczania

PROGRAM NAUCZANIA GRY NA GITARZE KLASYCZNEJ

I. Cele edukacyjno – wychowawcze:

 • Nauka gry na gitarze klasycznej, akordowo-akompaniującej, solowej.
 • Poznanie możliwości wykonawczych instrumentów gitarowych.
 • Przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w społecznym życiu kulturalnym.
 • Dostarczenie radości dzieciom, młodzieży poprzez muzykowanie solo zespołowo, udział w popisach i przeglądach.
 • Zdobywanie wiedzy muzycznej, podnoszenia swoich umiejętności w zakresie gry na instrumencie oraz osiągnięcie lepszej motywacji do czynnego uprawiania muzyki.
 • Zainteresowanie kulturą regionu i lokalnymi wydarzeniami kulturalnymi.
 • Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej ucznia oraz stymulowanie jego rozwoju emocjonalnego i intelektualnego – poprzez różnorodne formy aktywności twórczej.

II. Treści nauczania – zadania techniczne i wiadomości:

 1. Budowa gitary, akcesoria, zasady konserwacji.
 2. Zdobycie podstawowych wiadomości w zakresie notacji muzycznej, techniki gry na instrumentach strunowych (praca systematyczna).
 3. Realizacja problemów muzycznych zawartych w podręcznikach muzycznych:
  • Koordynacja pracy obu rąk;
  • Jedno-, dwu-, trzy-, i czteropalcowe układy lewej ręki na wszystkich strunach;
  • Rozszerzanie przestrzeni międzypalcowej lewej ręki;
 4. Nauka funkcyjnego akompaniamentu akordowego- budowa akordów durowych, molowych, przewroty akordów ( D, D7, d, E, E7, e, A, A7, a).
 5. Kształcenie umiejętności grania solowego i zespołowego.
 6. Rozwijanie zdolności manualnych i słuchowych uczniów, głosowych ( śpiew).
 7. Samodzielne dobieranie barwy akompaniamentu, dźwięku, układanie wstępu i zakończenia utworów.
 8. Stosowanie w czasie gry ( egzekwowanie) oznaczeń wykonawczych ( dynamika, zmiany tempa, artykulacji, frazowania).
 9. Poznawanie dźwięków w obrębie oktawy razkreślnej, dwukreślnej, małej.
 10. Zdobywanie umiejętności poprawnego wykonywania schematów rytmicznych (od podstaw wartości nut po grupy rytmiczne regularne i nieregularne).
 11. Poznawanie utworów kompozytorów z muzyki klasycznej, muzyki rozrywkowej oraz melodie ludowe, harcerskie, biesiadne, religijne itp.
UM Olsztyn Miejsce odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit