Pracownia dziennikarska

Strona główna » Pracownia dziennikarska

Zajęcia prowadzi: Patrycja Bałabańska

e-mail: balabanska.patrycja@palac.olsztyn.eu

Sala: 3

Godziny zajęć sprawdzisz tutaj

Pracownia dziennikarstwa zaprasza w swoje szeregi osoby, które lubią: działać, opisywać, komentować, rozmawiać, poszukiwać, czytać, oglądać, bywać, weryfikować, odwiedzać: spektakle, wystawy, debaty, słuchać koncertów. Zachęcamy również wszystkich, którzy: nie mogą za długo usiedzieć w miejscu, którzy muszą wymyślać, kreować, realizować własne, kiełkujące w głowie zajawki , plasujące się gdzieś pomiędzy życiem społecznym a kulturalnym… w ujęciu totalnie lokalnym – jak grupa przyjaciół, klasa, czy osiedle, jak i szerzej – w wymiarze miastowym. Będziemy redagować miesięcznik młodych – dla młodych i starszych. Będziemy pisać teksty związane z szeroko pojętą kulturą, będziemy uczestniczyć w wydarzeniach Pałacu i naszego miasta – online i na żywo. Będziemy sami projektować i realizować działania w pracowni i w terenie. Najważniejszym założeniem pracowni jest nieustające poszukiwanie, burza mózgów, twórcza wymiana energii, myśli i doświadczeń oraz uczenie się od siebie. Program pracowni obejmuje również warsztaty z komunikacji interpersonalnej. Uwaga! Skutkiem ubocznym członkostwa w pracowni dziennikarstwa mogą być: krytyczne myślenie, dobre wywiady, interesujące recenzje filmów, gier, filozoficzne rozkminki o życiu, interesujące sondy dające głos mieszkańcom Olsztyna i ukazujące obraz człowieka i miasta dziś, ogólna poprawa umiejętności posługiwania się słowem – mówionym i pisanym, dobra zabawa, większa otwartość na świat, niezależność myślenia i pewność siebie.

Dlaczego dziennikarstwo?

Dziennikarstwo i praca przy redagowaniu pisma pozwala przełamywać własne blokady, otwiera na otaczającą rzeczywistość i drugiego człowieka, uczy zarówno słuchać, jak i dzielić się własnym doświadczeniem. Zespołowa praca nad wspólnym celem motywuje, wspomaga wszechstronny rozwój, uczy współpracy, rozwija intelekt i umiejętność kreatywnego i krytycznego myślenia. Uczestnictwo w grupie dziennikarzy Pałacu Młodzieży daje młodym ludziom możliwość kształtowania dobrych postaw, uaktywnia wyobraźnię, poczucie sprawczości, rozwija zainteresowania. Zajęcia dziennikarskie poszerzają i kształtują wiedzę, uczą poszukiwać i odkrywać. Opierają się w pewnym stopniu na zabawie, co powoduje, że młodzi ludzie – poza pracą i kreacją – odpoczywają i po prostu spędzają twórczo i pozytywnie swój wolny czas, w otoczeniu rówieśników. Zajęcia z dziennikarstwa mają na celu doskonalenie umiejętności posługiwania się słowem, językiem pisanym – w tym rozmaitymi formami dziennikarskimi oraz rozwijanie zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych. Praca nad wydawnictwem pozwala wyczulić na pułapki słowa, manipulację, zafałszowany obraz świata. Poprzez koordynację pracy redakcji pragnę wykształcić w młodych ludziach postawę świadomego, sprawczego uczestnika życia społecznego i odbiorcy kultury oraz promować postawę aktywną i twórczą.

Grupa docelowa: młodzież 10 plus. Maksymalna liczba uczestników w grupie – 12 osób.

Spotykamy się  w piątki (siedziba Pałacu Młodzieży, ul. Emilii Plater 3) w godzinach 16.30-19.30.

Koordynator pracowni: Patrycja Bałabańska – z wykształcenia dziennikarz i polonista, animator kultury, działaczka, mama dwójki i ciotka wszystkich dzieci, niespokojna dusza w ciągłej podróży, inicjatorka działań społeczno-kulturalnych w lokalnych społecznościach.

UM Olsztyn Miejsce  odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit