Ogłoszenia i nieobecności nauczycieli

Strona główna » Ogłoszenia i nieobecności nauczycieli

ZAJĘCIA STRZELECKIE Z PANEM WIKTOREM CIUSIEM BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ: 1 i 3 tydzień miesiąca – strzelnica w SP Nr 25 (strzelanie sportowe) natomiast 2 i 4 tydzień miesiąca – strzelnica w V LO (strzelanie pneumatyczne).

KOMUNIKATY O ODWOŁANIU ZAJĘĆ:

LISTOPAD / GRUDZIEŃ:

Zajęcia z Panią Magdaleną Marek z dnia 03.12.2022 r. zostały przeniesiona na 09.12.2022 r.

Zajęcia z Panią Wandą Tumą – Samusionek z dnia 24.12.2022 r. zostały przeniesiona na 09.12.2022 r.

Zajęcia z Panią Wandą Tumą – Samusionek z dnia 31.12.2022 r. zostały przeniesiona na 16.12.2022 r.

Zajęcia z Panią Aleksandrą Salej z dnia 14.12.2022 r. zostały przeniesiona na 15.12.2022 r.

Zajęcia z Panią Patrycją Bałabańską w dniach 30.11 – 02.12.2022 r. nie odbędą się.

Zajęcia z Panią Ewą Wieliczko w dniu 07.12.2022 r. nie odbędą się.

Zajęcia z Panią Ewą Wieliczko z dnia 08.12.2022 r. zostały przeniesiona na 10.12.2022 r.

Zajęcia z Panią Anetą Jastrzębską z dnia 28.12.2022 r. zostały przeniesione na 09.12.2022 r.

Zajęcia z Panią Anetą Jastrzębską w dniu 29.12.2022 r. nie odbędą się.

Zajęcia z Panią Mariolą Sudzińską z dnia 27.12.2022 r. zostały przeniesione na 02.12.2022 r.

Zajęcia z Panią Alicją Borsiak – Śleszyńską w dniach 27.12 – 28.12.2022 r.  nie odbędą się.

Zajęcia z Panią Patrycją Bałabańską z dnia 28.12.2022 r. zostały przeniesione na 17.12.2022 r.

Zajęcia z Panią Katarzyną Oleszczuk z dnia 28.12.2022 r. zostały przeniesione na 19.12.2022 r.

Zajęcia z Panią Magdaleną Marek w dniu 28.12.2022 r. nie odbędą się.

Zajęcia z Panią Anną Stankiewicz – Odoj w dniach 27.12 – 29.12.2022 r.  nie odbędą się.

_____________________________________________________________

WPŁATA NA RADĘ RODZICÓW

Szanowni Państwo,

prosimy o opłacanie dobrowolnej składki na Radę Rodziców, która wynosi:

– 200 zł rocznie za pierwsze zajęcia,

– 150 zł rocznie za drugie zajęcia,

– 100 zł rocznie za trzecie i kolejne zajęcia.

Zajęcia żeglarskie – 240 zł rocznie.

Można to zrobić osobiście w sekretariacie lub przelewem – w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę zajęć, których dotyczy wpłata, oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego). Dzięki Państwa wpłatom możemy na bieżąco kupować niezbędne w realizacji programu materiały i pomoce dydaktyczne, organizować konkursy i imprezy, remontować zużywający się sprzęt i instrumenty lub zakupić nowe. Bardzo chcielibyśmy także móc dofinansować wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy naszych wychowanków.

Numer konta bankowego Rady Rodziców:   96 1020 3541 0000 5002 0010 8548

UM Olsztyn Miejsce  odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit