Ogłoszenia i nieobecności nauczycieli

Strona główna » Ogłoszenia i nieobecności nauczycieli

KOMUNIKATY O ODWOŁANIU ZAJĘĆ:

 

Wanda Tuma-Samusionek – 25.03-29.04 – zajęcia  nie odbędą się

Patrycja Bałabańska – 26.04 – zajęcia  nie odbędą się

Mirosław Kaznowski – 25.04 oraz 29.04-30.04 – zajęcia nie odbędą się

Alicja Borsiak-Śleszyńska – 17.04 oraz 24.04- zajęcia nie odbędą się

Magdalena Marek – 29.04 – zajęcia  nie odbędą się

Monika Nitkiewicz – 30.04 – zajęcia  nie odbędą się

 

WPŁATA NA RADĘ RODZICÓW

Szanowni Państwo,

prosimy o opłacanie dobrowolnej składki na Radę Rodziców, która wynosi:

– 250 zł rocznie za pierwsze zajęcia,

– 200 zł rocznie za drugie i każde następne zajęcia,

Zajęcia żeglarskie – 400 zł rocznie.

Można to zrobić osobiście w sekretariacie lub przelewem – w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę zajęć, których dotyczy wpłata, oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego). Dzięki Państwa wpłatom możemy na bieżąco kupować niezbędne w realizacji programu materiały i pomoce dydaktyczne, organizować konkursy i imprezy, remontować zużywający się sprzęt i instrumenty lub zakupić nowe. Bardzo chcielibyśmy także móc dofinansować wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy naszych wychowanków.

Numer konta bankowego Rady Rodziców:   96 1020 3541 0000 5002 0010 8548

UM Olsztyn Miejsce  odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit