O sztuce

Strona główna » Współpraca » INSTYTUCJE » O sztuce

We wtorek 27 października o godz. 17.00 w Pałacu Młodzieży odbył się wykład dr Anny Drońskiej z Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zorganizowany w ramach cyklu Otwarte Wykłady o Sztuce pt. „Sztuka w kontekście współczesnych problemów społecznych”.

Wykład poświęcony był analizie korelacji miedzy współczesnymi problemami społecznymi a dotykającymi ich zjawiskami i działaniami artystycznymi. Połączone z prezentacją wystąpienie przybliżyło słuchaczom związki między aktualnie dyskutowaną problematyką społeczną (wojny, przemoc, prześladowania religijne, nierówności społeczne, etyczne aspekty postępu technologicznego i technobiologicznego) a działaniami i zjawiskami współczesnej sztuki, które przekraczając granice i możliwości dyskursu społecznego, wprowadzają w jego obszar nowe sposoby postrzegania problemu. (bo)

UM Olsztyn Miejsce  odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit