„Niezwykła Codzienność”

Strona główna » Aktualności » „Niezwykła Codzienność”

Z ogromną przyjemnością prezentujemy w naszym Saloniku zbiorową wystawę fotograficzną członków Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Fotograficznego „Blur” pt. „Niezwykła Codzienność”.

„Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Fotograficzne „Blur” w Olsztynie w okresie od marca do listopada 2019 r. zrealizowało projekt fotograficzny „Niezwykła Codzienność”, który został zwieńczony wernisażem wystawy w dniu 6 grudnia 2019 r. w restauracji „Park Cafe” w Olsztynie. Przedsięwzięcie realizowane było pod patronatem medialnym Radia Olsztyn i w jego siedzibie w okresie od 7 grudnia 2019 r. do 6 stycznia 2020 r. można było oglądać wystawę.

Projekt wykonali członkowie Stowarzyszenia „Blur”. Bohaterami wystawy, przedstawiającej cykl portretów z życia, są osoby niepełnosprawne mieszkające w Olsztynie i okolicach. Zgodnie z podstawowym założeniem akcji zgłaszały się one do udziału w akcji z własnej inicjatywy. Łącznie zgłosiło się 19 osób w różnym wieku, z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a co za tym idzie, innymi problemami, m.in. neuroboreliozą i chorobami odkleszczowymi, chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, dziecięcym porażeniem mózgowym, przepukliną oponowo-rdzeniową, ślepotą wrodzoną, głuchotą wrodzoną, szpiczakiem, osteoporozą oraz niedowładem lewostronnym i dysplazją stawów biodrowych.

Celem kampanii było ukazanie, że osoby niepełnosprawne żyją pełnią życia, realizują pasje, pracują zawodowo, przełamują bariery – nie tylko te związane z nieprzystosowaniem świata zewnętrznego, ale również wewnętrzne, z którymi walka bywa najtrudniejsza. Członkowie Stowarzyszenia chcieli, aby akcja z jednej strony przyczyniła się do aktywizacji osób niepełnosprawnych, a z drugiej uświadomiła osobom pełnosprawnym, że niepełnosprawni realizują marzenia, dążąc do celu tak jak osoby zdrowe.

Fotografowie Stowarzyszenia „Blur” realizowali projekt nieodpłatnie, w czasie wolnym od pracy, wykorzystując własny sprzęt i wiedzę. Aby powstały cykle fotografii, każdy z autorów spotykał się wielokrotnie ze swoim bohaterem, nie tylko aby robić zdjęcia, ale żeby lepiej się poznać, przełamać lody, dowiedzieć się więcej o sobie nawzajem, zaprzyjaźnić. Każdy niepełnosprawny pracował z innym fotografem Stowarzyszenia. Fotograf, towarzysząc osobie niepełnosprawnej podczas codziennych zadań, rejestrował jej życie w formie zdjęć (portretów z życia). Rezultatem tych spotkań są zdjęcia – cykle opowieści o życiu, codzienności i pasjach osób biorących udział w akcji.”

Ewa Wieliczko

UM Olsztyn Miejsce  odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit