MÓJ PAŁAC MOJA PRACOWNIA – konkurs fotograficzno – filmowy

Strona główna » Aktualności » Aktualności Plastyka i Fotografia » MÓJ PAŁAC MOJA PRACOWNIA – konkurs fotograficzno – filmowy

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie polegającym na zrealizowaniu filmu bądź fotocastu (fotograficznej prezentacji) o naszym Pałacu i pracowniach !

Chwytajcie aparaty, kamery, komórki i kręćcie, fotografujcie, montujcie !

Czekają na Was nagrody i sława !

Najciekawsze realizacje, wyłonione przez profesjonalne jury będą nagradzane, publikowane i wykorzystywane w celu promocji Pałacu Młodzieży.

Udział w konkursie może wziąć każdy kto nie ukończył 20 lat.

Pozostałe warunki uczestnictwa:

 • Samodzielne wykonanie filmu bądź zdjęć zaprezentowanych w postaci prezentacji fotograficznej (fotocastu) .
 • Czas trwania trwania filmu/fotocastu nie może przekroczyć 6 minut.
 • Twórcą może być jedna lub więcej osób.
 • Każdy uczestnik/uczestnicy może/gą zgłosić dowolną ilość filmów/fotocastów.
 • Technika wykonania filmu/fotocastu jest dowolna.
 • Każdy film/fotocast stanowi odrębne zgłoszenie do konkursu.
 • Prace konkursowe mogą być wykonane dowolnym sprzętem.
 • Prace powinny być zapisane na CD lub DVD w jednym z formatów: mov, avi, mp3, mp4, wmv.
 • Prace należy składać w sekretariacie Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich
  w Olsztynie, przy ul. E. Plater 3, 10-562 Olsztyn, tel. 89 527 32 69.
 • Wraz z pracami należy podać następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy, nr telefonu autora.
 • Zgłoszenie prac jest jednoznaczne z przekazaniem do nich praw autorskich organizatorowi Konkursu. Organizator ma prawo wykorzystywać prace do wszelkich działań promujących konkurs i Pałac Młodzieży.

Dostarczenie pracy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 Terminarz Konkursu:

 • Ostateczny termin dostarczania prac – 9 lutego 2015 roku.
 • Ocena Jury i poinformowanie autorów o wynikach do 23 lutego 2015 r.

Przewidziane nagrody:

I miejsce – nagroda wartości 500,- zł

II miejsce – nagroda wartości 300,- zł

III miejsce – nagroda wartości 200,- zł

Jury ma prawo do innego podziału nagród.

 

Pytania i prośby o konsultacje/pomoc można kierować do:

Pani Ewy Wieliczko na adres mail: fotop@tlen.pl

Pana Andrzeja Wojnacha na adres mail: biuro@magiclake.eu

 

Ważne informacje:

Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników przez organizatora na potrzeby związane z organizacją
i przebiegiem konkursu.

 

Organizator:

Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie

Ul. Emilii Plater 3

10-562 Olsztyn

UM Olsztyn Miejsce odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit