„MISTRZOWIE SŁOWA”  REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO ZDALNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Strona główna » Konkursy » „MISTRZOWIE SŁOWA”  REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO ZDALNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Organizator:

Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie
Ul. E.Plater 3 Olsztyn
Nauczyciel odpowiedzialny:
Magdalena Marek
e-mail: marek.magdalena@palac.olsztyn.eu
tel. 600 455 892                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 • Organizatorem Konkursu jest Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie.
 • Uczestnik biorący udział w Konkursie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 • Konkurs ma zasięg wojewódzki.

2.CELE KONKURSU

 • Propagowanie kultury żywego słowa
 • Doskonalenie umiejętności głosowej interpretacji utworów poetyckich
 • Kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego poprzez sztukę recytacji
 • Stworzenie dzieciom możliwości zaprezentowania poezji i prozy dziecięcej
 • Artystyczna konfrontacja młodych recytatorów

3.ZASADY KONKURSU

 • Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym  (3 -19 lat).
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do przygotowania jednego wiersza i nagrania recytacji tego wiersza.
 • Każdy uczestnik może przygotować tylko 1 film, nie może czytać wiersza.
 • Przed recytacją musi wypowiedzieć do kamery swoje imię i nazwisko, szkołę którą reprezentuje oraz tytuł wiersza i autora.
 • Film nie powinien zawierać tła muzycznego, animacji, akompaniamentu.
 • Nagrany film nie może być dłuższy niż 5 minut.
 • Link do nagrania może zostać wysłany tylko przez nauczyciela i wyłącznie poprzez formularz zamieszczony na stronie:
 • Ostateczny termin wysyłania prac upływa 30 maja 2021r.
 • Przesłane nagrania przekazane zostaną do oceny komisji powołanej przez organizatora konkursu.
 • Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie w odpowiednim terminie pracy odpowiadającej wymaganiom regulaminu wraz z kartą zgłoszenia.
 • Kryteria oceny to: interpretacja i estetyka mówienia, dobór repertuaru (do wieku i osobowości dziecka), ogólny wyraz artystyczny.
 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom uczestnika. Uczestnicy, którzy znajdą się w tzw. „Lidze Mistrzów” otrzymują dyplom, książkę i zaproszenie na warsztaty z aktorką Olsztyńskiego Teatru Lalek – Hanią Banasiak.
 • Jurorzy wyłonią spośród wszystkich uczestników konkursu tzw „Ligę Mistrzów” – grupę najwyżej ocenionych recytatorów.
 • „Ligę Mistrzów” wyłonią jurorzy powołani przez Pałac Młodzieży w Olsztynie. Werdykt jurorów jest niepodważalny i ostateczny.
 • „Ligę Mistrzów” stanowić będą recytatorzy w liczbie określonej przez jurorów, nie mniejszej niż 10 osób. Kolejność na liście „Ligi Mistrzów” jest alfabetyczna i nie stanowi o przyznawaniu miejsc.
 • Wyniki konkursu – lista „Ligi Mistrzów” oraz ich nagrania, opublikowane zostaną na stronie Pałacu Młodzieży w Olsztynie:  https://palac.olsztyn.eu/mistrzowie2021.html nie wcześniej niż 12.06. 2021r.

Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu publikowania wyników spowodowanego ilością nagrań lub innymi przyczynami losowymi.

 

UM Olsztyn Miejsce odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit