Konkurs „Uśmiechy regionu”

Strona główna » Aktualności » Konkurs „Uśmiechy regionu”

REGULAMIN
WOJEWÓDZKIEGO  KONKURSU  FOTOGRAFICZNEGO
pt.  UŚMIECHY REGIONU
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
POD PATRONATEM
PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Organizator:
Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie

 

Temat konkursu:
Tematem Konkursu jest wykonanie fotografii, która powinna przedstawiać przede wszystkim mieszkańców Warmii, Mazur i Powiśla oraz uwzględniać tożsamość regionalną, a także krajobrazy, wydarzenia, miejsca, które kojarzą się z hasłem Głównego Konkursu „Uśmiechy południowego Bałtyku”.

 

Cel konkursu:
•    Promocja regionu warmińsko-mazurskiego podczas wystawy zorganizowanej
w ramach XII Forum Parlamentów Południowego Bałtyku, które odbędzie się
w dniach 19-22 maja 2014 r. w Kaliningradzie. Na wystawie przedstawione zostaną zdjęcia nadesłane przez wszystkie regiony partnerskie Forum, tj.: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, Meklemburgię-Pomorze Przednie, Szlezwik-Holsztyn, Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg oraz Obwód Kaliningradzki. Wystawa będzie również prezentowana w stolicach wyżej wymienionych regionów: Olsztynie, Gdańsku, Szczecinie, Schwerin, Kolonii i Hamburgu,
•    Zachęcenie do poznawania regionu warmińsko-mazurskiego,
•    Uwrażliwienie na piękno regionu warmińsko-mazurskiego,
•    Rozwijanie umiejętności obserwacji i interpretacji otaczającego świata.

 

Warunki uczestnictwa:
•    Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego,
•    Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 samodzielnie wykonanych fotografii barwnych lub czarno-białych, w formacie jpg (bez kompresji), w rozdzielczości min. 3543 x 2362 pikseli (rozdzielczość 300 ppi) i maksymalnym rozmiarze 20 MB,
•    Na Konkurs można również nadsyłać zestawy fotografii. Wyraźnie oznakowane zestawy (maksymalnie 3 zdjęcia) będą traktowane jako 1 praca,
•    Fotografie należy przesyłać na adres: fotop@tlen.pl  bądź tradycyjną pocztą, na
•    płycie CD na adres: Pałac Młodzieży, ul. E. Plater 3, 10-562 Olsztyn, z dopiskiem „Uśmiechy”,
•    Wraz ze zdjęciami należy przesłać następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy lub zestawu, nazwę i adres szkoły lub innej placówki, imię i nazwisko nauczyciela/instruktora,
•    Przysyłając fotografie autor wyraża zgodę na przekazanie praw autorskich do zdjęć
organizatorowi Konkursu,
•    Przysłanie fotografii jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu:
•    Oceny prac dokona profesjonalne Jury powołane przez organizatora,
•    Jury ma prawo wyboru jednego lub kilku zdjęć z zestawu,
•    Przewidywane są 3 nagrody i 17 wyróżnień,
•    Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie o werdykcie Jury,
•    Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej Pałacu Młodzieży,
•    Nagrodzone i wyróżnione prace będą reprezentowały region warmińsko-mazurski na wystawach w ramach projektu „Uśmiechy południowego Bałtyku”.

 

Terminarz Konkursu:
•    Nadsyłanie fotografii do 25 marca 2014 r.,
•    Ocena Jury do 31 marca 2014 r.,
•    Powiadomienie o wynikach konkursu i wręczenie nagród do 11 kwietnia 2014 r.

 

Osoba do kontaktu:
Ewa Wieliczko
e-mail: fotop@tlen.pl (wszelkie pytania można kierować pod ten adres).

 

Dane organizatora:

Pałac Młodzieży im Orląt Lwowskich w Olsztynie
ul. Emilii Plater 3
10-562 Olsztyn

www.palac.olsztyn.pl

tel. 89 527 32 69

UM Olsztyn Miejsce  odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit