POZWÓLCIE PRZEMÓWIĆ WASZYM MYŚLOM

Strona główna » Aktualności » Aktualności Teatr i Literatura » POZWÓLCIE PRZEMÓWIĆ WASZYM MYŚLOM

Pierwszy dzień eliminacji rejonowych XXXIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego mamy za sobą. W czwartek słuchaliśmy uczniów szkół podstawowych. Jurorzy, nauczyciele, rodzice zgodnie twierdzili, że poziom tegorocznego konkursu był bardzo wysoki. Dzieci, szczególnie te w kategorii klas I- III były rewelacyjne. Naturalność, kultura słowa, dobre przygotowanie świadczą o dobrej kondycji tej dziedziny sztuki w naszych szkołach. Nie wszystkie olsztyńskie podstawówki są zainteresowane konkursem, ale te których uczniowie od wielu lat są obecni na rejonowych eliminacjach mogą być dumne ze swoich wychowanków. Dziękujemy wszystkim za pracę i zapraszamy do naszych pracowni teatralnych. (dz)

W drugim dniu konkursu słuchaliśmy poezji i prozy oraz prezentacji w kategorii poezja śpiewana. Niestety, nauczyciele gimnazjów nie informują, nie popularyzują sztuki recytacji, stąd uczniów było znacznie mniej. Wielkie brawa dla odważnych! Ci , którzy się wystąpili, mieli okazje posłuchać fachowych rad naszych jurorów: pani Ali Kucharzewskiej – Samko i pana Andrzeja Wojnacha.

Zaproponowano zorganizowanie warsztatów muzyczno – aktorskich dla młodzieży, która chce coś robić, ale nie bardzo wie gdzie i jak. Być może to rozbudzi zainteresowania , szczególnie poezją śpiewaną, i za rok będziemy mogli powiedzieć, że Olsztyn nadal zasługuje na miano stolicy poezji śpiewanej.

Zwycięzcy eliminacji rejonowych wystąpią 12 czerwca na wojewódzkim konkursie w CEiIK – u. Wśród znaleźli się : Aleksandra Bancewicz z SP nr 7, Rafał Kotlewski ze Szkoły Katolickiej, Klaudia Grygo z Pałacu Młodzieży i Ola Sawczuk, także z Pałacu Młodzieży. (dz).

fot. Bartosz Ordelewski, Ewa Wieliczko

UM Olsztyn Miejsce  odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit