XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego

Strona główna » Aktualności » Aktualności Instrumenty » XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego

Regulamin  XVIII  OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  GITAROWEGO
„GRA GITARA”
25 kwietnia 2020r.

 • Zgłoszenia (należy przesłać do 18.04.2020r.): drogą elektroniczną:

      1.Uczestnicy:

 • uczniowie szkół podstawowych  i ponadpodstawowych grający amatorsko na gitarze klasycznej akustycznej lub elektrycznej;
 • z udziału wyłączeni są uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia.

 Cele:

 • prezentacja umiejętności w dziedzinie gry na gitarze oraz muzykowania w zespole;
 • popularyzacja muzyki gitarowej;
 • kształtowanie wrażliwości artystycznej kulturalnej;
 • odkrywanie i promocja talentów.
 1. Kategoria:
 • I  kategoria — soliści:

–  do lat 13 włącznie (decyduje rok urodzenia)

– 14 lat i więcej;

 • II  kategoria – zespoły gitar klasycznych lub klasyczno-akustycznych od duetu do oktetu (dopuszcza się inne instrumenty).
 1. Warunki uczestnictwa:
 • Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie dwóch odmiennych tematycznie i stylowo utworów z szeroko rozumianej klasyki gitarowej.
 • Maksymalny czas prezentacji nie powinien przekroczyć 6 minut
  w kategorii młodszej i 8 minut w kategorii starszej.
 • Zgłoszenia (należy przesłać do 18.04.2020r.): drogą elektroniczną:
 1. Nagrody:
 • Grand Prix, I, II, III miejsce, wyróżnienia
 • nagroda Dyrektora Pałacu Młodzieży.
 1. Kryteria oceny:
 • dobór repertuaru;
 • technikę wykonania;
 • walory artystyczne wykonania;
 • umiejętność autoprezentacji.
 1. Przebieg konkursu:
 • potwierdzenie udziału oraz próby akustyczne – godz. 9.15 – 10.15;
 • otwarcie konkursu – godz. 10.30

– prezentacje w kategorii I, II i III.

 1. Sprawy organizacyjne:
 • Oceny dokona profesjonalne Jury powołane przez organizatora.
 • Jury ma prawo do innego podziału nagród.  Decyzje Jury są ostateczne.
 • Organizatorzy proszą o bezwzględne przestrzeganie terminów zawartych w regulaminie. Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane.
 • Po zgłoszeniu się do konkursu uczestnik nie ma możliwości zmiany repertuaru.
 • Zgłoszenie udziału do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną i wideo przez organizatorów prezentacji oraz ich publikację i emisję w dowolnych mediach, a także wykorzystanie danych osobowych i wizerunku w materiałach dotyczących konkursu oraz promocyjnych Pałacu Młodzieży w Olsztynie (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133, poz. 833, z późn. zm.).
 • Organizatorzy konkursu nie zwracają kosztów dojazdu.
 • Wyniki konkursu zostaną umieszczone

na  stronie internetowej: http://www.palac.olsztyn.pl/konkurs-gitarowy.html

 • Pytania odnośnie konkursu prosimy kierować na adres mailowy lub telefoniczny  do organizatorów konkursu:

michalpiekut@o2.pl  tel.601983854 lub mirek.com@wp.pl. 661854691

Sponsorzy:

UM Olsztyn Miejsce odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit