Instrumenty klawiszowe

Strona główna » Nasze grupy » Instrumenty » Instrumenty klawiszowe

Zajęcia prowadzą: Grażyna Kotarska, Teresa Piekut, Adam Rosiński

Godziny zajęć sprawdzisz tutaj

 

Zrzeszają dzieci od I klasy SP, Gimnazjum oraz młodzież licealną, Zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku w godz. 16-19, w grupach;- początkującej, -średnio-zaawansowanej i zaawansowanej.

Uczestnicy zajęć muzycznych poznają możliwości wykonawcze instrumentów klawiszowych, rozwijają własne uzdolnienia i zainteresowania, zdobywają wiedzę zakresu teorii muzyki ucząc się grać z nut. Wdrażając się do systematycznej pracy w domu i w Pałacu dziecko uczy się gospodarowania wolnym czasem.

Nauka kończy się popisami uczniów dla rodziców, zaproszonych gości, udziałem w koncertach pałacowych lub dla środowiska oraz w corocznym Przeglądzie Instrumentów Klawiszowych [czerwiec].

 

Grażyna Kotarska – pianino

Godziny zajęć sprawdzisz tutaj

 

Zajęcia gry na pianinie odbywają się w grupach 3 – osobowych o jednakowym bądź zbliżonym poziomie nauczania.

Głównym celem nauki gry na pianinie jest nauczenie gry na tym instrumencie przeciętnie zdolnego ucznia, dla którego muzykowanie i gra jest zamiłowaniem i drogą do rozwoju muzycznego.

Zajęcia przygotowują do muzykowania w ruchu amatorskim, umożliwiają udział w popisach, występach i koncertach. Są okazją do wystąpienia przed publicznością Pałacu Młodzieży, szkół, osiedli, podczas uroczystości środowiskowych i miejskich. Wychowankowie są również gośćmi Ośrodków Pomocy Społecznej, szkół przyszpitalnych. Uczestnicy mają możliwość zaprezentowania postępów w nauce podczas semestralnych popisów w Pałacu, w czasie imprez towarzyszących wernisażom, ważnym świętom i wydarzeniom.

Zajęcia dla dzieci w wieku 7 – 14 lat odbywają się w Pałacu Młodzieży i bibliotece szkolno – publicznej na osiedlu Dajtki.
Zajęcia te obejmują naukę gry na pianinie oraz na keyboardzie.
Na zajęcia zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 – 18 lat.
Uczniowie rozpoczynający naukę gry na pianinie / keyboardzie / powinni wykazywać uzdolnienia muzyczne oraz dużo zapału i chęci do systematycznej pracy przy instrumencie.

Ogólnymi celami nauczania gry na pianinie /keyboardzie/ jest:

  • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej
  • rozwijanie podstaw techniki instrumentalnej
  • rozwijanie umiejętności czytania nut w obu kluczach: wiolinowym i basowym oraz gry avista
  • kształtowanie umiejętności interpretacyjnych
  • rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy w domu
  • rozwijanie systematyczności w pracy z instrumentem
  • zdobywanie wiedzy z zakresu teorii muzyki oraz historii muzyki
  • przygotowanie ucznia do występów, koncertów i popisów

Nauka gry na pianinie /keyboardzie/ przygotowuje ucznia do muzykowania na poziomie podstawowym /patrz:cele nauczania/ oraz pozwala na wykorzystanie wykształcenia muzycznego do czynnego uczestnictwa w życiu muzycznym przede wszystkim amatorskim.
Uczniowie PM swoje umiejętności gry na pianinie /keyboardzie/ wykorzystują na koncertach i popisach organizowanych na terenie Pałacu Młodzieży oraz podczas uroczystości środowiskowych i miejskich.
Więcej informacji o zespole w sekretariacie PM oraz w filii PM na Dajtkach w bibliotece przy ul. Żytniej 71.

Grażyna Kotarska

UM Olsztyn Miejsce  odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit