Harmonogram rekrutacji do Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich Olsztynie na rok szkolny 2020/21

Strona główna » Aktualności » Harmonogram rekrutacji do Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich Olsztynie na rok szkolny 2020/21

 

 

Rodzaj czynnościTerminTermin postępowania uzupełniającego
Elektroniczne złożenie deklaracji o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci lub pełnoletnich uczestników w których dziecko/pełnoletni uczestnik brało udział w roku szkolnym 2019/202004.05.2020 – 11.05.2020 
Elektroniczne złożenie wniosku o przyjęcie na zajęcia13.05.202029.05.202017.08.2020 – 18.08.2020
Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do Pałacu Młodzieży.
8.06.2020 godz. 10.0020.08.2020 godz. 10.00
Przyjmowanie potwierdzeń woli przyjęcia do Pałacu Młodzieży.
Wprowadzanie danych do Systemu.
do 12.06.2020 godz. 14.00do 21.08.2020 godz. 14.00
Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub liczby wolnych miejsc w Pałacu Młodzieży.22.06.2020 godz. 10.0024.08.2020 godz. 10.00
Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
UM Olsztyn Miejsce  odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit