Animacja społeczno-kulturowa

Strona główna » Animacja społeczno-kulturowa

Zajęcia prowadzi: Patrycja Bałabańska

e-mail: balabanska.patrycja@palac.olsztyn.eu

Sala: 3

Godziny zajęć sprawdzisz tutaj

Pracownia animacji społeczno-kulturowej i wolontariatu
Chcemy realizować w Pałacu projekty społeczno-kulturalne, inicjowane przez młodzież Olsztyna. Chcemy prowokować działania artystyczne i społeczne w naszym mieście, ale ster – w ramach działania Pracowni -oddać młodzieży. Chcemy budzić i łączyć uśpione (i jeszcze nie obudzone) potencjały młodych, tworzyć i promować nowe modele działania w sferze kultury w naszej społeczności. Pragniemy, żeby iskra, którą nosimy w sobie, która wynika z naszych pasji, z zajawki kulturą i z obserwacji świata, niosła się dalej. Chcemy zmieniać rzeczywistość przy pomocy narzędzi, jakie daje animacja kultury i możliwości, jakie daje Pałac.
Wierzymy, że energia, zapał i umiejętności, które mamy, pozwolą nam wspólnie zrobić wiele pięknych rzeczy, chcemy eksperymentować, wyznaczać nowe trendy, tworzyć odważne, przełamujące schemat projekty. Mamy w planie stworzenie przestrzeni kultury, sztuki, edukacji kulturowej sprzyjającej rozwojowi lokalnych inicjatyw młodzieży Olsztyna i integracji z innymi środowiskami.
Chcielibyśmy, by w naszych przedsięwzięciach animacja i sztuka stawały się narzędziami społecznej zmiany, by pracownia skupiała aktywnie działających młodych ludzi, którzy na spotkaniach będą mogli dzielić się swoimi doświadczeniami, poglądami, punktami widzenia i spojrzeniem na świat. W swoim założeniu pracownia ma wspierać młodych lokalnych liderów, aktywistów i twórców. Ma być platformą, przestrzenią debaty publicznej, w której stworzymy bezpieczne i wspierające warunki do spotkania i rozwoju młodych twórców, działaczy. Będziemy działać od pomysłu do realizacji. Pracownia ma umożliwić młodym animatorom realizację własnych pomysłów i przedsięwzięć na większą skalę – dzielnicy, miasta, czy regionu, ma towarzyszyć im i wspierać w procesie wprowadzania zmiany. Efektami spotkań będą zarówno działania akcyjne w różnych przestrzeniach miasta, koncepcyjne projekty, jak i warsztaty, spotkania z gośćmi, działania happeningowe; będziemy również działać we współpracy z grupą dziennikarską i trochę mieszać w piśmie. Wybrane przez młodzież zjawiska/problemy społeczno-kulturowe (np. pamięć zbiorowa, tkanka miejska, przestrzeń publiczna, relacje międzykulturowe) oraz ich prezentacja w formie artystycznej to cel działania Pracowni.
Będziemy pracowali w oparciu o interdyscyplinarny program edukacji i aktywizacji kulturalnej oraz integracji młodzieży. Założenia pracowni uwzględniają zwiększenie uczestnictwa młodzieży w kulturze m.in. poprzez stwarzanie sytuacji bezpośredniego kontaktu z twórcami i organizatorami kultury oraz przez udział w wydarzeniach kulturalnych. Z kolei oddanie inicjatywy młodym ludziom sprzyja podnoszeniu ich kompetencji, rozwijaniu aktywności twórczej, a przez to ich aktywnemu udziałowi także w innych sferach życia społecznego/publicznego. Tworzenie warunków wymiany perspektyw, doświadczeń, pomysłów i różnych rodzajów ekspresji, pomaga we wzroście innowacyjności społecznej.
Słowem: pracownia będzie działała na rzecz aktywizacji kulturalnej młodzieży, uwzględniając potrzeby i pomysły młodych ludzi. Inicjatywy organizowane przez pracownię będą adresowane do wszystkich grup wiekowych, będą wiązały się z wieloma dziedzinami kultury i z rozmaitymi formami wyrazu.
Dodatkowo spróbujemy zawiązać skrzydło wolontariackie
Do pracowni zapraszamy młodzież 13+
Koordynator pracowni: Patrycja Bałabańska – z wykształcenia dziennikarz i polonista, animator kultury, działaczka, mama dwójki i ciotka wszystkich dzieci, niespokojna dusza w ciągłej podróży, inicjatorka działań społeczno-kulturalnych w lokalnych społecznościach, wolontariuszka.

UM Olsztyn Miejsce  odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit