VIII Konkurs modelarski dla dzieci i młodzieży – 25 marca 2017 r.

Strona główna » Aktualności » Aktualności Sport i Turystka » VIII Konkurs modelarski dla dzieci i młodzieży – 25 marca 2017 r.

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Do konkursu  zgłosiło się :

8konkurstabela

Nagrody Grand Prix w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali:

8konkurstabela2

Przedstawiciele niedawno powstałego  Olsztyńskiego  Stowarzyszenia Modelarskiego  „Warmia” zaprezentowali swoje stoisko oraz ufundowali i wręczyli dwie nagrody.

Każdy z pozostałych uczestników otrzymał pamiątkowy medal oraz dyplomy potwierdzające wyróżnienia modeli. Nagrody rzeczowe (na kwotę ponad 3000 zł) ufundowali sponsorzy , którym składam w imieniu nagrodzonych dzieci i młodzieży oraz własnym ogromne podziękowania.

Piotr Witkowski

Regulamin VIII Konkursu modelarskiego dla dzieci i młodzieży,
który odbędzie się 25 marca 2017 r. w Pałacu Młodzieży w Olsztynie

 

Cel organizacji Konkursu:

 • popularyzowanie modelarstwa wśród dzieci i młodzieży.
 • zachęcanie do efektywnej i ciekawej formy spędzania wolnego czasu.
 • rozpowszechnienie zainteresowania nauką, techniką i historią.
 • promowanie wychowania politechnicznego dzieci i młodzieży.

Kto może wziąć udział w Konkursie?

 • konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży uczących się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich z terenu województwa warmińsko-mazurskiego;

Program imprezy:

 • termin – 25 marca 2017 r.
 • 9.00  – 12.00 przyjmowanie modeli do konkursu
 • 12.00  – 15.00 ocena modeli przez Komisję Sędziowską
 • 16.00 – ogłoszenie wyników, rozdanie nagród (zastrzegamy sobie prawo do ogłoszenia wyników z opóźnieniem do 1 godziny – uzależnione to będzie od ilości uczestników konkursu)

Organizator Konkursu:

 • Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie – Piotr Witkowski.

Zasady organizacyjne konkursu:

 • każdy uczestnik zawodów może zgłosić dowolną ilość modeli, można zgłaszać modele plastikowe oraz kartonowe;
 • udział w konkursie jest bezpłatny;
 • modele należy zarejestrować najpóźniej do dnia 24 marca 2017 r. do godziny 22.00 za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się pod adresem: rejestracja8konkurs.palac.olsztyn.pl ;
 • dla każdego modelu należy wypełnić oddzielny formularz zgłoszeniowy;
 • karty startowe zgłoszonych modeli zostaną przygotowane przez Organizatora i będą do odbioru od godziny 9.00 w dniu konkursu;
 • miejsce konkursu: Pałac Młodzieży  im. Orląt Lwowskich, ul. Emilii Plater 3 , 10-562 Olsztyn – (Aula -2 piętro);
 • zgłoszone do konkursu modele oceniać będzie wg zasady „podoba się – nie podoba się” powołana przez Organizatora Komisja Sędziowska;
 • decyzje Komisji Sędziowskiej podane do informacji publicznej w dniu zakończenia imprezy są ostateczne i niepodważalne;
 • uczestnik może zająć tylko jedno z nagradzanych miejsc w danej kategorii. Pod uwagę będzie brany najwyżej oceniony model wykonany przez uczestnika. Uczestnicy, którzy zostaną wyróżnieni otrzymają dyplomy, medale, oraz w miarę możliwości nagrody rzeczowe. Organizatorzy planują przyznanie trzech równorzędnych wyróżnień w każdej kategorii. W przypadku wysokiego poziomu wykonania modeli ilość wyróżnień może zostać zwiększona. Analogicznie, w przypadku niskiego poziomu wykonania, ilość wyróżnień może być decyzją Komisji Sędziowskiej i Organizatorów zmniejszona;
 • dołączenie dokumentacji do modelu nie jest obowiązkowe ale zalecane w przypadku modeli waloryzowanych;
 • Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli, nie ponoszą też odpowiedzialności za zniszczenie modeli przez oglądających;
 • rywalizacja w kategorii odbędzie się w przypadku zgłoszenia co najmniej trzech modeli wykonanych przez co najmniej dwóch uczestników, w przypadku niewystarczającej liczby modeli w danej kategorii rywalizacja nie odbędzie się, uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie;
 • w trakcie sędziowania Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zdecydować z zmianie kategorii (wydzielić dodatkowe kategorie konkursowe – np., żaglowce, ew. połączyć zbliżone kategorie);
 • nagrody specjalne, wyróżnienia, medale, dyplomy, nagrody rzeczowe – każdy uczestnik, który nie zdobędzie wyróżnienia lub nagrody specjalnej, otrzyma pamiątkowy dyplom „za udział” w konkursie.
  Przywidujemy przyznanie po jednej nagrodzie specjalnej „Grand Prix” w każdej kategorii wiekowej.
  Ilość i jakość nagród rzeczowych uzależniona będzie od hojności sponsorów.
  Za przygotowanie dyplomów i medali odpowiada Organizator Konkursu;

Kategorie modeli plastikowych i kartonowych:

 • Pojazdy gąsienicowe 1:72 – 1:48
 • Pojazdy gąsienicowe 1:35
 • Samoloty 1:72 – 1:48
 • Samoloty 1:32
 • Helikoptery
 • Pojazdy kołowe
 • Pojazdy cywilne
 • Figurki i popiersia
 • Dioramy
 • Statki i okręty
 • Freestyle, Science Fiction, model zaprojektowany przez uczestnika konkursu i wykonany techniką druku 3D
 • Modele kartonowe (bez podziału na klasy modeli).

Kategorie wiekowe:

  • Liceum  i Technikum
  • Gimnazjum
  • Szkoła Podstawowa kl. IV-VI
  • Szkoła Podstawowa kl. I-III i młodsi
 • indywidualne sprawy należy uzgadniać z Organizatorem  – Piotrem Witkowskim – drogą mailową: belferek@gmail.com lub telefonicznie (668271727 po godz. 15.00).

 

 

UM Olsztyn Miejsce odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit