V POWIATOWY FESTIWAL „RADOSNA NIEPODLEGŁA”

Strona główna » Aktualności » V POWIATOWY FESTIWAL „RADOSNA NIEPODLEGŁA”

V POWIATOWY FESTIWAL „RADOSNA NIEPODLEGŁA”

PAŁAC MŁODZIEŻY ‘2019

 

ORGANIZATOR:

PAŁAC MŁODZIEŻY IM. ORLĄT LWOWSKICH W OLSZTYNIE

WSPÓŁORGANIZATOR:

POWIAT OLSZTYŃSKI

CELE KONKURSU:

 • Popularyzacja wśród młodzieży pieśni i piosenek patriotycznych: partyzanckich, o tematyce wojskowej i niepodległościowej (dawnych i współczesnych), mających radosny charakter
 • Pogłębienie swojej świadomości patriotycznej;
 • Prezentacja umiejętności wokalnych;
 • Umożliwienie konfrontacji własnych umiejętności z rówieśnikami;
 • Promocja młodych talentów.

 

TERMIN:

07.11.2019 r. o godz. 16.00

MIEJSCE KONKURSU:

Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie (AULA)

Emilii Plater 3

10-562 Olsztyn

 

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych
 2. Wykonawcy będą oceniani w 3 kategoriach: soliści grupa młodsza (klasa III-V), grupa starsza (klasa VI-VIII), zespoły (bez podziału wiekowego).
 3. Każda placówka może zgłosić maksymalnie dwóch wykonawców. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości uczestników do jednego z danej placówki.
 4. Solistów i zespoły obowiązuje repertuar polski.
 5. Uczestnicy festiwalu przygotowują po jednej piosence, której czas nie może przekraczać 4,5 minuty.
 6. Do karty zgłoszenia  należy dołączyć tekst piosenki wykonywanej przez uczestnika konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia, jeśli uznają, że treść piosenki jest nieadekwatna do charakteru konkursu (RADOSNA NIEPODLEGŁA). Jeżeli zgłoszenie wpłynie odpowiednio wcześnie, zgłaszający zostanie poinformowany o możliwości zmiany piosenki.
 7. Oceny poszczególnych wykonawców dokona jury powołane przez organizatorów.
 8. Decyzja jury jest ostateczna.
 9. Wykonawcy prezentują utwory z wykorzystaniem własnego akompaniamentu lub przesłanego podkładu.
 10. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa, a laureaci dyplomy i statuetki.
 11. Zwycięzcy z kategorii soliści i 2 reprezentantów ze zwycięskiego zespołu, zostaną zaproszeni do dziecięcej audycji Radia Olsztyn „DZIECINADA” prowadzonej przez Monikę Szczygło.
 12. Kolejność przesłuchań będzie dostępna na stronie internetowej Pałacu Młodzieży 07.11.2019 r.
 13. Wykonawcy przesyłają karty zgłoszeń na adres alicjasamko80@gmail.com  z dopiskiem : V  POWIATOWY FESTIWAL „RADOSNA NIEPODLEGŁA” w nieprzekraczalnym terminie do 04.11. 2019 roku.
 14. Podkłady do piosenek należy przesłać w formacie mp3 na adres: piotr.zielonka@wp.pl do dnia 04.11.2019r. W tytule maila proszę wpisać: Podkłady muzyczne na V POWIATOWY FESTIWAL „RADOSNA NIEPODLEGŁA”, a nazwa pliku mp3 (podkładu) powinna zawierać: nazwisko, imię uczestnika konkursu oraz tytuł piosenki (w takiej kolejności).
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania i rozpowszechniania wizerunku osób biorących udział w festiwalu.

 

 

ADRES:

Pałac Młodzieży im.Orląt Lwowskich

Emilii Plater 3

10-562 Olsztyn

Telefon: 89 527 32 69

Faks: 89 535 03 26

KOORDYNATOR FESTIWALU

Alicja Kucharzewska-Samko

509 638 870

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ORGANIZATORZY KONKURSU

UM Olsztyn Miejsce odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit