XI WARMIŃSKO-MAZURSKI KONKURS MODELARSKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Strona główna » Bez kategorii » XI WARMIŃSKO-MAZURSKI KONKURS MODELARSKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Miejsce imprezy:
Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 3
Aula – II piętro
Konkurs połączony jest z wystawą modeli, na którą wstęp jest bezpłatny.
Program imprezy:
piątek, 28 marca 2020r.
9.00 do 14.00 przyjmowanie modeli do konkursu i wystawy
15.00 zamknięcie wystawy – rozpoczęcie oceny modeli przez sędziów
sobota, 29 marca 2020r.
9.00 do 12.00 wystawa otwarta dla zwiedzających
12.00 do 12.30 ogłoszenie wyników konkursu, rozdanie nagród
Cele imprezy:
Popularyzowanie modelarstwa wśród dzieci i młodzieży.
Zachęcanie do ciekawej formy spędzania wolnego czasu.
Rozpowszechnienie zainteresowania nauką, techniką i historią.
Promowanie wychowania politechnicznego dzieci i młodzieży.
Regulamin XI Warmińsko-Mazurskiego Konkursu Modelarskiego dla Dzieci Młodzieży
Organizatorzy Konkursu:
Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie
Rada Rodziców Pałacu Młodzieży
osoba odpowiedzialna – Piotr Witkowski oraz wspomagający rodzice, pracownicy placówki oraz sponsorzy.
Uczestnicy:
W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego – dla każdego modelu należy wypełnić oddzielny formularz zgłoszeniowy modelu.
Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie od  5 marca
Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną ilość modeli.
Zgłoszenia modeli do Konkursu:
Zgłoszenie modelu do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Organizator zobowiązuje się do przygotowania (wydrukowania) kart startowych modeli, które zostaną zgłoszone za pomocą formularza zgłoszeniowego do dnia 27 marca 2020r. włącznie – karty startowe dostępne będą w punkcie rejestracji modeli w dniu 28 marca 2020r.
Karty startowe modeli w drodze wyjątku można będzie również wypełnić w dniu konkursu. Ze względów organizacyjnych prosimy jednak o wypełnienie formularzy zgłoszeniowych drogą elektroniczną do 27 marca 2020r. włącznie.
Ocena modeli:
Zgłoszone do konkursu modele ocenia powołana przez organizatorów Komisja sędziowska wg zasady „podoba się – nie podoba się”.
Decyzje Komisji sędziowskiej podane do informacji publicznej w dniu zakończenia imprezy są ostateczne i niepodważalne.
Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal oraz dyplom.
Uczestnicy konkursu, którzy zostaną wyróżnieni, dodatkowo otrzymają dedykowane dyplomy i w miarę możliwości organizatorów nagrody rzeczowe. W trakcie sędziowania Komisja sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zdecydować o zmianie podziału kategorii (wydzielić dodatkowe kategorie konkursowe, ew. połączyć zbliżone kategorie).
Podział na kategorie modeli:
Modele plastikowe:
Samoloty
Śmigłowce
Pojazdy wojskowe na podwoziu kołowym
Pojazdy wojskowe na podwoziu gąsienicowym (łącznie z artylerią samobieżną)
Artyleria bez własnego napędu
Dioramy
Statki i okręty
Pojazdy Cywilne
Figurki
Modele kartonowe
Modele LEGO – wg własnej koncepcji
Modele LEGO – zgodnie z instrukcją zestawu
Inne – modele, które nie są uwzględnione w pozostałych kategoriach
Podział na kategorie wiekowe uczestników:
Klasa II,I SP i młodsi
Klasy III-V SP
Klasy VI-VIII SP
Szkoła średnia
Nagrody specjalne:
Komisja sędziowska wskaże laureatów poszczególnych nagród.
Organizatorzy przewidują przyznanie nagród specjalnych:
Nagroda “Grand Prix” w kategorii Klasa II,I SP i młodsi
Nagroda “Grand Prix” w kategorii III-V SP
Nagroda “Grand Prix” w kategorii VI-VIII SP
Nagroda “Grand Prix” w kategorii Szkoła średnia
Postanowienia końcowe:
Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli, nie zapewniają wyżywienia, nie zapewniają miejsc noclegowych.
Inne kwestie dotyczące Konkursu a nieujęte w regulaminie można uzgodnić indywidualne z Organizatorem (Piotrem Witkowskim) drogą e-mailową – belferek@gmail.com lub telefonicznie (668271727 po godz. 15.00).

UM Olsztyn Miejsce  odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit