XI (internetowy) Warmińsko-Mazurski Konkurs Modelarski dla dzieci i młodzieży

Strona główna » Aktualności » XI (internetowy) Warmińsko-Mazurski Konkurs Modelarski dla dzieci i młodzieży

Wyniki XI Warmińsko-Mazurskiego Konkursu Modelarskiego dla dzieci i młodzieży.

Wyróżnienia (decyzją internautów) i nagrody specjalne (decyzją organizatorów) w Konkursie otrzymali:

 • w kategorii wiekowej “S”  (klasa III SP i młodsi – w tej kategorii nie odbyło się głosowanie z powodu jednego uczestnika, który zgłosił 3 modele):
 • w kategorii wiekowej “M” (klasy IV-VII SP – zgłoszono 25 modeli przez 7 uczestników konkursu, oddano 37 głosów, trzy osoby otrzymały taką samą liczbę głosów, wyróżniono 5 osób, dwóm osobom przyznano nagrody specjalne. Najwięcej głosów otrzymała kolekcja modeli Szymona Naszlina (24) o raz Jana Soboty (19). pozostały osoby otrzymały zbliżoną liczbę głosów od 11 do 15).
 • w kategorii wiekowej “X” (klasa VIII SP i  Szkoła średnia – zgłoszono 61 modeli, oddano 125 głosów, wyróżniono 5 osób , 6 osobom przyznano nagrody specjalne. Najwięcej głosów otrzymała kolekcja modeli  Adam Gearsa (63) następnie Jakuba Rodkiewicza i Adama Wencla (56), Maksa Szerszenia (53) a Michała Jasionka (50).

W imieniu organizatora i partnerów konkursu wszystkim wyróżnionym  i nagrodzonym nagrodami specjalnymi dziękuję za udział w konkursie. Dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy nagrody rzeczowe, dyplomy i pamiątkowe medale, które  czekać będą  2, 7, 8 czerwca 2021 r. –  w Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie, ul. Emilii Plater 3 (na parterze budynku w godzinach 16.00-19.00).
W razie pytań  dotyczących spraw związanych z konkursem podaję  mój adres: witkowski.piotr@palac.olsztyn.eu.

Piotr Witkowski


Regulamin (internetowego) XI Warmińsko-Mazurskiego Konkursu Modelarskiego dla dzieci i młodzieży, który odbędzie się miesiącach kwiecień – maj  2021 r. 

Jaki jest cel organizacji Konkursu?

 • popularyzowanie modelarstwa wśród dzieci i młodzieży;
 • zachęcanie do efektywnej i ciekawej formy spędzania wolnego czasu;
 • rozpowszechnienie zainteresowania nauką, techniką i historią;
 • promowanie wychowania politechnicznego dzieci i młodzieży.

Kto może wziąć udział w Konkursie?

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów uczących się w szkołach podstawowych i średnich.

Organizator Konkursu:

 • Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie.

Partnerzy konkursu:

 • Fundacja Szalony Krasnolud;
 • Fundacja PZU;
 • Sklep Modelarski EMAR.

 Harmonogram konkursu:

Do 21 maja 2021 r. –  zgłaszanie modeli do konkursu za pośrednictwem formularzy (trzeba być zalogowanym na koncie G-mail):

 • zgłaszanie modeli do konkursu – kategoria wiekowa “S”  (klasa III SP i młodsi)
 • zgłaszanie modeli do konkursu – kategoria wiekowa “M” (klasy IV-VII SP)
 • zgłaszanie modeli do konkursu – kategoria wiekowa “X” (klasa VIII SP i  Szkoła średnia)

Uczestnikom konkursu zostaną nadane numery startowe wg następujących zasad:

 • uczestnicy z kategorii wiekowej “S” (klasa III SP i młodsi) otrzymają kolejne numery startowe: S1, S2, S3 … wg kolejności zgłoszeń;
 • uczestnicy z kategorii wiekowej “M” (klasy IV-VII SP)  otrzymają kolejne numery startowe: M1, M2, M3 … wg kolejności zgłoszeń;
 • uczestnicy z kategorii wiekowej “X” (klask VIII SP – Szkoła średnia)  otrzymają kolejne numery startowe: X1, X2, X3 .. wg kolejności zgłoszeń.

24 maja 2021 r. – publikacja witryn internetowych z kolekcjami modeli uczestników konkursu.
Linki do poszczególnych witryn z kolekcjami modeli uczestników konkursu zamieszone w formularzach do głosowania:

Głosowanie na 3 kolekcje modeli (na 3 uczestników Konkursu kategorii wiekowej “M” klasy IV-VII SP)

Głosowanie na 4 kolekcje modeli (na 4 uczestników Konkursu kategorii wiekowej “X” klasy VIII SP i Szkoła średnia)

24 do 28 maja 2021 r.po zapoznaniu się z witrynami zawierającymi kolekcje modeli uczestników (witryny dostępne będą od 24 maja 2021 r.) nastąpi  anonimowe głosowanie wszystkich osób zainteresowanych konkursem za pośrednictwem  formularzy (formularze do głosowania będą aktywne od 24 do 28 maja 2021 r.).  Głosować może każdy, kto zalogowany będzie w chwili głosowania na dowolnym  koncie G-mail, z jednego  konta G-mail można będzie zagłosować TYLKO JEDEN RAZ na uczestników jednej kategorii wiekowej.

31 maja 2021 r. –  ogłoszenie wyników konkursu.

2, 7, 8 czerwca 2021 r. –  odbiór dyplomów, pamiątkowych medali i nagród w Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie, ul. Emilii Plater 3 (na parterze budynku w godzinach 16.00-19.00).
Dla osób spoza Olsztyna istnieje możliwość przekazania medali, dyplomów i nagród drogą pocztową. W tej sprawie należy kontaktować się z  witkowski.piotr@palac.olsztyn.eu.

 Zasady organizacyjne konkursu:

Ze względu na pandemię konkurs będzie zorganizowany w formie internetowej.
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną ilość modeli w swojej kategorii wiekowej, można zgłaszać modele plastikowe, kartonowe, modele wykonane “od podstaw”  i inne np. Lego, zapałczane, drewniane, metalowe…
Dla każdego modelu należy wypełnić oddzielny formularz zgłoszeniowy.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Kolekcje modeli uczestników konkursu poddane zostaną internetowemu głosowaniu. Warunkiem udziału w głosowaniu jest  posiadanie konta G-mail, z jednego konta można będzie zagłosować TYLKO JEDEN RAZ w jednej kategorii wiekowej.
Udział w głosowaniu może wziąć każdy, kto zalogowany jest na konto G-mail.
W zależności od ilości uczestników biorących udział  w danej kategorii wiekowej przyznane zostaną wyróżnienia:

 • do 10 zawodników w kategorii wiekowej – 3  wyróżnienia  (będzie można oddać dokładnie 3 głosy na uczestników tej kategorii)
 • od 11  do 19 zawodników w kategorii wiekowej – 4  wyróżnienia  (będzie można oddać dokładnie 4 głosy na uczestników tej kategorii)
 • od 20  do 29 zawodników w kategorii wiekowej – 5  wyróżnień  (będzie można oddać dokładnie 5 głosów na uczestników tej kategorii)
 • od 30 i więcej zawodników w kategorii wiekowej – 6  wyróżnień  (będzie można oddać dokładnie 6 głosów na uczestników tej kategorii)

Wyróżnienia zdobędą ci uczestnicy, którzy uzyskają największą liczbę głosów.
Głosowanie jest anonimowe, organizator nie gromadzi danych osobowych w procesie głosowania.
Każdy uczestnik otrzyma:

 • pamiątkowy medal;
 • dyplom;
 • wyróżnieni dodatkowo nagrody rzeczowe;
 • partnerzy konkursu przewidują  przydzielenie uznaniowych nagród specjalnych,  informacja o nagrodach specjalnych zostanie podana razem z wynikami konkursu 31 maja 2021 r.

 

Szanowni Państwo, informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych  jest Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie, ul. Emilii Plater 3, 10-562 Olsztyn, e-mail: sekretariat@palac.olsztyn.eu.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Anna Szleszyńska,  adres e-mail: o.d.annaszleszynska@gmail.com

Państwa dane osobowe lub dane Państwa dziecka w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, adres e-mail, będą przetwarzane w związku z udziałem w XI (internetowym) Warmińsko-Mazurskim Konkursem Modelarskim.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania spowoduje, że udział w XI (internetowym) Warmińsko-Mazurskim Konkursem Modelarskim  nie będzie możliwy.

Przysługuje Państwu  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dyrektor
Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich  w Olsztynie
Iwona Łazicka – Pawlak

UM Olsztyn Miejsce odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit