X WARMIŃSKO-MAZURSKI KONKURS MODELARSKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Strona główna » Aktualności » Aktualności Sport i Turystka » X WARMIŃSKO-MAZURSKI KONKURS MODELARSKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Miejsce imprezy

Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 3
Aula – II piętro
Konkurs połączony jest z wystawą modeli, na którą wstęp jest bezpłatny

Program imprezy:

9 marca 2019 r.

900 do 1400 przyjmowanie modeli do konkursu i wystawy

1500 zamknięcie wystawy – rozpoczęcie oceny modeli przez sędziów

10 marca 2019 r.

900 do 1200 wystawa otwarta dla zwiedzających

1200 do 1230 ogłoszenie wyników konkursu, rozdanie nagród

Cele imprezy:

 • Popularyzowanie modelarstwa wśród dzieci i młodzieży.
 • Zachęcanie do ciekawej formy spędzania wolnego czasu.
 • Rozpowszechnienie zainteresowania nauką, techniką i historią.
 • Promowanie wychowania politechnicznego dzieci i młodzieży.

 

Regulamin X Warmińsko-Mazurskiego Konkursu Modelarskiego dla Dzieci Młodzieży

 Organizatorzy Konkursu:

Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie
Rada Rodziców Pałacu Młodzieży
osoba odpowiedzialna – Piotr Witkowski oraz wspomagający rodzice, pracownicy placówki oraz sponsorzy.

Uczestnicy:

W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego – dla każdego modelu należy wypełnić oddzielny formularz zgłoszeniowy modelu. 

Formularz zgłoszeniowy

Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną ilość modeli.

Zgłoszenia modeli do Konkursu:

Zgłoszenie modelu do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Organizator zobowiązuje się do przygotowania (wydrukowania) kart startowych modeli, które zostaną zgłoszone za pomocą formularza zgłoszeniowego do dnia 8 marca 2019 r. włącznie – karty startowe  dostępne będą w punkcie rejestracji modeli w dniu 9 marca 2019 r.

Karty startowe modeli w drodze wyjątku można będzie również wypełnić w dniu konkursu. Ze względów organizacyjnych prosimy jednak o wypełnienie formularzy zgłoszeniowych drogą elektroniczną do 8 marca 2019 r włącznie.

Ocena modeli:

Zgłoszone do konkursu modele ocenia powołana przez organizatorów Komisja sędziowska wg zasady „podoba się – nie podoba się”.

Decyzje Komisji sędziowskiej podane do informacji publicznej w dniu zakończenia imprezy są ostateczne i niepodważalne.

Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal oraz dyplom.
Uczestnicy konkursu, którzy zostaną wyróżnieni, dodatkowo otrzymają dedykowane dyplomy i w miarę możliwości organizatorów nagrody rzeczowe. W trakcie sędziowania Komisja sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zdecydować o zmianie podziału kategorii (wydzielić dodatkowe kategorie konkursowe, ew. połączyć zbliżone kategorie).

Podział na kategorie modeli:

 • Samoloty
 • Śmigłowce
 • Pojazdy wojskowe na podwoziu kołowym
 • Pojazdy wojskowe na podwoziu gąsienicowym (łącznie z artylerią samobieżną)
 • Artyleria bez własnego napędu
 • Dioramy
 • Statki i okręty
 • Pojazdy Cywilne
 • Figurki
 • Modele kartonowe
 • Inne – modele, które nie są uwzględnione w pozostałych kategoriach

Podział na kategorie wiekowe uczestników:

 • Klasy I-III SP i młodsi
 • Klasy IV-VI SP
 • Klasy VII-VIII SP i III Gimnazjum
 • Szkoła średnia

 Nagrody specjalne:

Komisja sędziowska wskaże laureatów poszczególnych nagród.
Organizatorzy przewidują przyznanie nagród specjalnych:

 • Nagroda “Grand Prix”  w kategorii  Klasy I- III SP i młodsi
 • Nagroda “Grand Prix”  w kategorii Klasy IV-VI SP
 • Nagroda “Grand Prix”  w kategorii Klasy VII-VIII SP i III Gimnazjum
 • Nagroda “Grand Prix”  w kategorii Szkoła średnia

Postanowienia końcowe:

Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli, nie zapewniają wyżywienia, nie zapewniają miejsc noclegowych.

Inne kwestie dotyczące Konkursu a nieujęte w regulaminie można uzgodnić indywidualne z Organizatorem  (Piotrem Witkowskim) drogą e-mailową  – belferek@gmail.com lub telefonicznie (668271727 po godz. 15.00).

UM Olsztyn Miejsce odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit